Blog

Türkler’ de Büyücülük

Türkler’ de Büyücülük

Çeşitli Türk kavimlerinde büyü, falcılık, kehânet, cincilik vardı.
Ruhlar, tanrılar ve cinlerle ilişki kurabildiğine inanılan Kamlar -büyücüler- büyü yapar, afsunlu sözler der, kâhinlik yoluyla insanın içinden geçeni bilir, gaipten haber verir, cin çarpmasını ve hastalıkları tedavi eder. Üfürür, davul döver, kendinden geçerek göründen varlıklarla ilişki kurardı. Kam ve üfürükçeye “ürüng” denilen bir ücret verilirdi. Eski Türkler arasında şu adetler yaygındı:
— Çocuklar, cinlere ve göz değmesine karşı ilaçla unlanırdı.
— Bağ, bostan ve bahçelere korkuluk ve dikilirdi.
— Cin çarpan kimsenin yüzüne soğuk su “kovuç , kovuç -kaç, kaç-” denilerek, öd ağacıyla i tütsülenirdi.
— Atların boynuna “moncuk” denilen bir taş ve bir çeşit muska takarlardı.
Hastalığı tedavi etmek, korku varsa için bir kap içindeki suya bir kaşık içinde âteşe rak eritilmiş kurşun döker, o sudan hastaya iç Suyun içine dökülmüş kurşundan alınan bir parça hastanın elbisesinin göğüs kısmına takarlardı.
X. yüzyılda kitleler halinde müslümanlığı kabı melerinden sonra da İslâm’ın şiddetle yasaklara; rağmen Türk boylarında büyü, sihir, eski âdetler, biraz farklılaşarak sürmüştür.