Posts Tagged 'vefk'

VEFK

VEFK NEDİR ?

Vefk’in sözlük anlamı uyumdur, vefkin sağdan sola, yukarıdan aşağıya veya bir köşeden diğer köşeye olan evlerindeki sayıların toplamı birbirine eşit olduğu için bu adı almıştır, dini terminolojide ise vefk, tesirli Dua demektir.
Vefk bir dörtgen içinde birbirlerini dik olarak kesen doğruların arasında meydana gelen dörtgenlere, belirli zaman ve şartlarda, belli kurallar ile sayılar, sayıların değerlerinde harfler, kelimeler yada sayıların, harflerin ve kelimelerin beraber yazılmasıyla meydana getirilen şekildir.
VEFK NASIL ETKİ EDER ?
Belirli bir amacı elde etmek için ...

Devamını Oku →

Vefk Çeşitleri

Genel Vefk: İçinde hem çekim hemde koruyucu şifrelerin bulunduğu, günlük hayatta karşınıza çıkacak her türlü tehlikeyi bertaraf edip aklınıza bile gelmeyecek menfaat kapılarını açacak bir özelliğe sahiptir.
Kısmet Vefki: Hem aşk , hem de sosyal ve ekonomik hayat anlamın da huzur ve refah sağlayıp, hayattan umduklarınızın bir bir elinize geçmesine sebep olacak şifrelere sahip bir vefktir.
Zihin açıcı vefk: Beyindeki olumsuz düşünce dalgasını nötralize ederek zihninizi berraklaştırıp olumlu düşünce gücünüzü hat safhalara taşıyıp, karşılaştığınız fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenize sebep ...

Devamını Oku →

Pasif Büyü

Pasif Büyü

Genellikle bu büyü savunma ve korunma için yapılır. Kötü ve uğursuz şeylerin Veya insanların zararlı etkilerinden korunulması için büyücü mesela muska yapar bunu kişinin üzerinde taşımasını önerir.
Ya da büyücünün okuduğu nazar boncuğu göztaşı gibi cisimler taşınır.

Devamını Oku →

Cinsel Gücün Giderilmesi

Cinsel Gücün Giderilmesi İki Kişinin Birbirinden Uzaklaşması İçin Çok Değişik neler Gerekmektedir.
— Bir güveyin cinsel gücü giderilmek istenirse çok yoksul bir evden ip çalınır, bir çalılığa saklanır.
Düğünden. bir gün önce oradan alınarak bir ocak başında yedi kez dolaştırılır. Üzerine üç düğüm vurulur. Her düğümde “ya Hafız” denir ve güveyin ismi söylenir. İp ortasından düğümlenerek gerdek gecesi, güveyin evi yakınlarında bir yere konur. Cinsel büyü, kama, tüfek : tabanca ile de yapılır.
— Karşılıklı olarak birbirlerini seven iki kişiyi ayırmak için, ...

Devamını Oku →

Büyünün Yaygın Olmasının Sebebi

Çaresizlik ve bilinmezlik karşısında kaldığı insanoğlu doğaüstü güçlerden medet ummuş, onlara ümit bağlamıştır.
Büyü, bitip tükenmek bilmeyen arzulan gerçekleşmesinde insanlara, en kısa ve en kolay yol olarak görünmüştür.
Büyünün, Afrika, Avrupa ve Asya’da Amerika’ya Haiti adalarına kadar yaygınlaşmasının en önemli nedenlerinin birincisi budur.
Çaresizlik ve bilinmezlik karşısında kaldığı insanoğlu doğaüstü güçlerden medet ummuş, onlara ümit bağlamıştır.Büyü, bitip tükenmek bilmeyen arzulan gerçekleşmesinde insanlara, en kısa ve en kolay yol olarak görünmüştür.Büyünün, Afrika, Avrupa ve Asya’da Amerika’ya Haiti adalarına kadar yaygınlaşmasının en ...

Devamını Oku →

Büyünün uygulanması

Büyü işleminde; bir kimsenin veya bir şeyin kendisi ile ilgili bir parçasına yapılan büyü. Bütününe, benzerine yapılan aslına yapılmış olur.
Bundan dolayı, büyü yapılmak istenen kişinin kullandığı bir eşyasına büyü yapılır. Bu büyü şahsin kendisini etkileyeceğine inanılır.
Meselâ; yağmur yağması amacıyla toprağa su dökülür, bununla yağmur yağması beklenir.
Bir bıldırcın uçurulur; “Bıldırcın da uçtu gitti” diye bağırılır, “hastalık” sözü bizzat hastalık” ile özdeş sayıldığından hastanın iyilieşeceğine inanılır. “Bir taraftan halka âit bâzı büyüler, yüzyıllar boyu ağızdan ağıza yayılarak “gelenek” haline ...

Devamını Oku →

Büyünün Tarihçesi

Büyü binlerce yıldır, ağır ama güçlü bir nehir gibi insanların, sosyal yaşamlarının arasında akıp durmuştur.
Avrupa’nın güneybatısındaki ilkel neolitik dönemden kalma mağaralarda, pratik bir amaca hizmet eden ve tarih öncesi sanat’ın büyüye dayandığına ilişkin bazı izlere rastlanmıştır.
Ok ve kargıyla mağara duvarlarına yapı hayvan tasviri, avcıların başarılı olmasına dönük bir tür sempatik büyüdür.
Benzer tasvirler, pek çok târih öncesi ve Dordogne ‘da ortaya çıkarılan mağaralarda da görülmüştür. Binlerce yıl sonra aynı düşünceyi taşıyan uygulamalar. Orta Afrika’da yaşayan Pigmeler ‘in ...

Devamını Oku →

Büyüden Korkmamalıdır

Cannon, kızgınlık gibi korkunun da sempatik sinir sisteminin etkinliğinde bir yoğunlaşmaya yol açtığını ortaya koymuştur.
Bu etkinlik olağan durumlarda yararlıdır, kişinin yeni bir duruma uyum sağlamasına yarayan organik değişimleri yönlendirir.
Fakat kişi olağanüstü ya da öyle sandığı bir duruma, içgüdüsel veya öğrenilmiş hiçbir tepkide bulunamıyorsa sempatik sistem denetimsiz ve aşın etkinlik gösterir. Hatta bazen birkaç saat içinde, kan hacminin ve kan basıncının düşmesine, giderek dolaşım organlarında onarılmaz bozukluklara neden olur.

Devamını Oku →

Büyü-Sihir Yapmak

Büyü -Sihir- Yapmak Yüce Allah’ın Takdirine Karışmaktır.Allahu Teâlâ Hazretlerinin ayet-i kerimelerinden, dualarından sıfatlarından, Esmâ-i Hüsna’sından yararlanarak büyü yapmak çok büyük bir sorumluluğu yüklenmektir.Cenab-ı Hak, büyü yapılan kuluna acır ve ona sevap yazar. Fakat büyücü büyük bir günah işlemiş olur. Ve ahiret aleminde, büyü yaptıran da yapan da Allahu Teâlâ’nın huzurunda bunun hesabını verecektir.

Devamını Oku →

Büyü nedir?

Büyü; tabiat üstü gizli güçlerle ilişki kurularak veya kendilerinde gizli güçler bulunduğuna inanılan bazı tabii nesneler kullanılarak zarar vermek veya fayda temin etmek ya da korunma amacıyla yapılan işleme denmektedir.

Büyünün kutsallıkla ilişkisi bulunmaz, ahlâkî amaç taşımaz, en temel özelliği dâima menfaat sağlamaktır.
Büyüde asıl amaç; insanlara ve olaylara tesir ederek, düşmanı yenme, husumet beslenilen insanı zararı uğratma daha şiddetli durumda öldürme, çocuk ve malı çoğaltma, bir kadına sahip olma, hastalıktan kurtulma… gibi çıkarlardır.
Büyünün; “Büyü aynı zamanda ilkel bin din ...

Devamını Oku →
Page 1 of 2 12