Posts Tagged 'tılsım'

Cin ve cincilik

a) Cin hakkında genel bilgi:

Cin, duyu organlarıyla algılanamayan ve insanlar gibi şuur ve iradeye sahip bulunan, ilahi emirlere uymakla yükümlü tutulan varlık türünün adıdır. Arapça’da cin kelimesinin kökünde örtme, gizleme ve gölgeleme anlamı mevcut olduğundan, duyu organlarıyla algılanamayan gizli ve ruhani varlıklara cin denilmiştir.
Kur’an-ı Kerim’de verilen bilgilere göre cinler de insanlar gibi Allah’a kulluk için yaratılmıştır. Cinler insanlara göre bazı üstün güçlere sahip olsalar da gaybı bilemezler. Hadislerde ve her insanın yanında bir cin bulunduğu ve mü’minlere vesvese vermeye ...

Devamını Oku →

Büyü Çeşitleri

Dünyanın her tarafında halkın çoğunluğu büyülenmekten, büyüye uğramaktan, korkmuştur. Çünkü bu büyük bir felâket demektir. “Büyüye inanmak haktır, büyüyü yapan kâfirdir” sözü meşhur olmuştur.
Büyü tek tip bir şey değildir, çeşitleri vardır.
Ak büyü;

Kötü ruhları kovmak talihsizliği önlemek ve nazarın kaderin kötü ruhların etkisinde olanları kurtarmak amacını
güden büyülerin tümüdür..Amacı refah zenginlik aşk ve şöhrettir..Bu tür büyü olumlu iyiye yönelik şifacı büyüdür..
Kullanılan malzeme ateş,civa,altın,gümüş,inci,kurşun,fil dişi,ay çiçeği,elma,fasulye,incir,süt,sirke,tuz,yumurta,sarımsak vb..

Kara büyü;

Kötü ruhların doğa üstü güçlerin dostluğunu kazanarak bunların gücünü zarar verilmek istenen ...

Devamını Oku →

Büyü Araçları

Büyüde araç olarak; ruhlar, cinler, şeytanlar, canlı veya ölmüş bazı hayvanlar, çeşitli cisimler, şekiller, isimler kullanılır.
Muska ve tılsımlar, büyünün bir bölümünü oluşturan yardımcı unsurlardan sayılmaktadır.
İnsanlar, yüz yıllar boyunca bir takım simgesel biçimler, harf, sözcük ve cümlelerden, bazı eşya, taş ve başka nesnelerden yardım beklemiş, onların yaşantı ve kaderleri üzerinde etken olacağına inanmışlardır.
Bu kimselerin inançlarına göre muska… ve tılsımlar, büyülü sözcük ve yazılar yardımı ile insan kötü kaderini yenebilir ve başına gelecek felâketleri savuşturur. Düşmanlarını alt eder.

Devamını Oku →