Posts Tagged 'rüya yorumları'

Rüya ve Rüya Tabiri

a) Rüya ve Çeşitleri:
Sözlükte, uykuda görülen şey diye tarif olunan rüya, Allah tarafından kulun şuurunda uyandırdığı idrakler, vicdani duygular veya şeytani telkinler ile karışık hayallerden ibarettir.
İnsanın uyku halinde gördüğü rüyalar ve düşler tarihin her devrinde insanların ilgisini çekmiş ve onları yorumlayarak bir takım manalar çıkarılmaya çalışılmıştır.Eski Mısırlılar, Babilliler ve Asurlularda rüya tabiri geleneği çok yaygındı. Kahin ve büyücülerin en önemli görevlerinden biri de rüyaları yorumlamaktı.
Kur’an-ı Kerim Hz.İbrahim ve Hz.Yusuf ile Mısır hükümdarları ve Peygamberimiz (sav) ...

Devamını Oku →