Posts Tagged 'mana'

Büyü Kelimesinin Mânası

Büyü kelimesinin Yunancadaki karşılığı magos ‘ tur.
Büyü anlamına gelen Almanca ve Fransızca, İngilizce magi kelimeleri magos’tan gelmektedir.
Büyü kelimesi eski Türk dilinde “büğü” yazılıyordu. Sihirbaz ve din adamı anlamına Daha sonra bilge -akıllı- kelimesiyle arılan tur. Hemen hemen her ulusun geçmişinde bi yaygın ve saygın olduğu dönemi bulunmakta.
Eski Hıristiyan Türklerde “büğü” peygamber anlamına geliyordu. Büyünün yaygınlaşmasında bügü kelimesinin taşıdığı anlam da mühim rol oynamıştır. -büyü-” kelimesinin kökeninde gizlileri bilme , bilgili olma mânâları bulunmaktadır.

Devamını Oku →