Posts Tagged 'magos'

Büyü Kelimesinin Mânası

Büyü kelimesinin Yunancadaki karşılığı magos ‘ tur.
Büyü anlamına gelen Almanca ve Fransızca, İngilizce magi kelimeleri magos’tan gelmektedir.
Büyü kelimesi eski Türk dilinde “büğü” yazılıyordu. Sihirbaz ve din adamı anlamına Daha sonra bilge -akıllı- kelimesiyle arılan* tur. Hemen hemen her ulusun geçmişinde bi yaygın ve saygın olduğu dönemi bulunmakta»
Eski Hıristiyan Türklerde “büğü” peygamber anlamına geliyordu. Büyünün yaygınlaşmasında bügü kelimesinin taşıdığı anlam da mühim rol oynamıştır. -büyü-” kelimesinin kökeninde gizlileri bilme , bilgili olma mânâları bulunmaktadır.

Devamını Oku →