Posts Tagged 'keldani'

1.Keldani (Babil) Sihri

Yer ve gök cisimlerine ait güçlerin birleştirilmesi suretiyle meydana getirildiği iddia edilen ve tılsım adı verilen sihirdir. Yıldızlara tapan Keldaniler kâinattaki olayların yıldızlar tarafından idare edildiğine, hayır ve şerrin, mutluluk ve bedbahtlığın da onlardan kaynaklandığınıa inanırlardı. Bu inançta olan Babilliler üç fırkaya ayrılırlar;
a) Kâinatın ve yıldızların kadim (öncesiz) olduğuna ve kendiliğinden meydana geldiğine kanaat getiren ve Saibe adı verilenler: Günümüzde kâinatın ezeli olduğuna inanan materyalistler gibi…
b) Yıldızların ulûhiyetine inanarak olanlara tapanlar; bunlar başlıca yedi yıldızı takdis edip onlara aliha (tanrıça) ...

Devamını Oku →