Posts Tagged 'gammazlık'

8.Nemmamlık gammazlık Sihirleri

Nemmamlık (koğuculuk), gammazlık (fitnecilik), sahtekârlık, aldatmaca ve önceden bilgi almış görünerek şantaj suretiyle yapılan gayri meşru işler de sihir olarak değerlendirilmiştir. Daha sonraki zamanlarda sihir ve büyü mülakat, konuşma ve hitap etme tarzıyla “söz büyüsü”, ilahi, şeytan, hayvan ve insan resmi yapmak şekliyle “Resim Büyüsü”, ruhları çağırmak, efsunlamak, üflemek, cinleri kovmak veya onları etkilemek suretiyle “Hareket Büyüsü” şeklinde tasnife tabi tutulduğu gibi “Sempatik Büyüsü”, “İyilik Büyüsü” ve “Kötülük Büyüsü” diye de sınıflandırılmıştır.

Devamını Oku →