Posts Tagged 'fallar'

Kehanet

Gaybden haber vermenin bir başka türü de kehanettir. Bu işi yapan kişilere kahin denir. Cahiliye Arapları derin bir araştırmaya dayanan bilgilere sahip olan kişilere de kahin derlerdi. Dini literatürde de kahin, gelecekte vuku bulacak olayları bildiğini iddia eden, gizli ve görünmeyen alemden haberdar olduğunu söyleyen kişilerin genel adı olmuştur. Kehanetin, modern bilimin yeterince gelişmediği, dini bilginin de eksik kaldığı dönem ve toplumlarda bir hayli yaygın olduğu, bunun da temelinde, insanın bilinmeyene ilgi duyması, gizemli olanı merak etmesi, etrafında olup bitenlerin ...

Devamını Oku →

Fal ve Falcılık

Fal deyince gelecekte olacak şeyler hakkında bilgi sahibi olmak için başvurulan çeşitli yollar ve teknikler kastedilir. Bu işi yapan kimseye “falcı”, yapılan işe de “falcılık” denir.
Tarihin her devrinde ve her millette gelecekte vuku bulacak olayları önceden keşfedebilmek veya sezebilmek için çeşitli yollara ve tekniklere başvurulması sihir, büyü, fal ve kehanet gibi uğraşların toplumda yer etmesine ve revaç bulmasına zemin hazırlamış, Ezlam (yazılı oklar), Remil (birtakım nokta ve çizgiler), Tencim (yıldız), kahve, bakla, tuz, iskambil kağıdı, tavla zarı gibi fal ...

Devamını Oku →

Fal nedir?

Fal Nedir?

Çeşitli tekniklerle, insanların gizli kişilik özelliklerini ortaya çıkarma, gelecekten ve bilinmeyenden haber verme san’atıdır.
Fal, Özü İtibarıyla Bakıcılıktan ve Kâhinlikten Farklıdır
Fal, genelde bazı vasıtalarla ya da bazı yöntemlerle tahminlerde bulunma, içinde bulunulan zamanla ve gelecekle ilgili yorumlar yapma işidir. Kehânet ve onun özel bir şekli olan bakıcılık cinler yardımıyla veya özel yeteneklerle -bakış, seziş gibi- icra edilir.Gelecek, Halihazırda Mevcuttur.
Tanınmış düşünür ve yazar P.D. Ouspensk zaman konusunu incelemiş ve demiştir ki: “Her şey mevcuttur! Sadece tek bir ...

Devamını Oku →