Posts Tagged 'din'

Sihrin Hakitati ve Dini Hükmü

a) Sihir ve Büyünün Hakikati:
Kaynaklar, ruh, nefis, cin, şeytan vb. insanların hayatlarına etki eden ve onlara yön veren birtakım görünmeyen varlıkların mevcut olduğunu ve bunlar arasında manevi bir iletişimin bulunabileceğini haber vermektedir.
İslam’da her şeyin yaratıcısı Allah’tır. Bu sebeple, bir kimse iyi veya kötü ne isterse Allah onu yaratır.
Sihir de maddi tesirlerin etkisiyle gerçekleştirilen ruhi bir hadisedir. Böyle bir şey yoktur demek doğru değildir. Faziletli bir kimsenin iyi dilek ve temennilerle kötü bir insanın da kötü niyetle Allah’tan ...

Devamını Oku →

Sihir-Büyü ve Din-Bilim İlişkisi

a)Sihir-Büyü ve Din:

Sihir ve büyü,çok tanrılı dinler devrinde inan-tanrı ilişkilerini düzenlemek üzere birtakım maddi tesirlerle yapılan ameliyelerin tek tanrılı dinlere geçen milletler tarafından muhafaza edilerek devam ettirdikleri adet ve inanış artıkları olduğu için her şeye gücü yeten bir varlığa iman ve ibadet esasına dayanan din ile birtakım maddi tesirlerle meydana getirilen ve ruhi bir hal olan sihir devamlı birbirine karıştırılmıştır.Halbuki,dinin bir cemaati , sihirbaz ve büyücünün ise müşterisi vardır.Dinde günah anlayışı olduğu halde sihir ve büyüde bu yoktur.Dinde açıklık ,sihir ...

Devamını Oku →

Büyü Kelimesinin Mânası

Büyü kelimesinin Yunancadaki karşılığı magos ‘ tur.
Büyü anlamına gelen Almanca ve Fransızca, İngilizce magi kelimeleri magos’tan gelmektedir.
Büyü kelimesi eski Türk dilinde “büğü” yazılıyordu. Sihirbaz ve din adamı anlamına Daha sonra bilge -akıllı- kelimesiyle arılan* tur. Hemen hemen her ulusun geçmişinde bi yaygın ve saygın olduğu dönemi bulunmakta»
Eski Hıristiyan Türklerde “büğü” peygamber anlamına geliyordu. Büyünün yaygınlaşmasında bügü kelimesinin taşıdığı anlam da mühim rol oynamıştır. -büyü-” kelimesinin kökeninde gizlileri bilme , bilgili olma mânâları bulunmaktadır.

Devamını Oku →