Posts Tagged 'cincilik'

Cin ve cincilik

a) Cin hakkında genel bilgi:

Cin, duyu organlarıyla algılanamayan ve insanlar gibi şuur ve iradeye sahip bulunan, ilahi emirlere uymakla yükümlü tutulan varlık türünün adıdır. Arapça’da cin kelimesinin kökünde örtme, gizleme ve gölgeleme anlamı mevcut olduğundan, duyu organlarıyla algılanamayan gizli ve ruhani varlıklara cin denilmiştir.
Kur’an-ı Kerim’de verilen bilgilere göre cinler de insanlar gibi Allah’a kulluk için yaratılmıştır. Cinler insanlara göre bazı üstün güçlere sahip olsalar da gaybı bilemezler. Hadislerde ve her insanın yanında bir cin bulunduğu ve mü’minlere vesvese vermeye ...

Devamını Oku →