Posts Tagged 'cin'

Cin ve cincilik

a) Cin hakkında genel bilgi:

Cin, duyu organlarıyla algılanamayan ve insanlar gibi şuur ve iradeye sahip bulunan, ilahi emirlere uymakla yükümlü tutulan varlık türünün adıdır. Arapça’da cin kelimesinin kökünde örtme, gizleme ve gölgeleme anlamı mevcut olduğundan, duyu organlarıyla algılanamayan gizli ve ruhani varlıklara cin denilmiştir.
Kur’an-ı Kerim’de verilen bilgilere göre cinler de insanlar gibi Allah’a kulluk için yaratılmıştır. Cinler insanlara göre bazı üstün güçlere sahip olsalar da gaybı bilemezler. Hadislerde ve her insanın yanında bir cin bulunduğu ve mü’minlere vesvese vermeye ...

Devamını Oku →

Cinsel Gücün Giderilmesi

Cinsel Gücün Giderilmesi İki Kişinin Birbirinden Uzaklaşması İçin Çok Değişik neler Gerekmektedir.
— Bir güveyin cinsel gücü giderilmek istenirse çok yoksul bir evden ip çalınır, bir çalılığa saklanır.
Düğünden. bir gün önce oradan alınarak bir ocak başında yedi kez dolaştırılır. Üzerine üç düğüm vurulur. Her düğümde “ya Hafız” denir ve güveyin ismi söylenir. İp ortasından düğümlenerek gerdek gecesi, güveyin evi yakınlarında bir yere konur. Cinsel büyü, kama, tüfek : tabanca ile de yapılır.
— Karşılıklı olarak birbirlerini seven iki kişiyi ayırmak için, ...

Devamını Oku →