Posts Tagged 'büyüler'

Sihir ve Büyünün Gayesi

İnsanlara ve olaylara etki ederek çıkar sağlamaya yönelik bir uygulama olan sihir ve büyü genellikle şu maksatlar için yapılır veya yaptırılır.
a) İnsanlar arasında tefrika çıkartmak: Kadını kocasından, erkeği karısından, anayı oğlundan, kardeşi kardeşten ve sevenleri birbirinden soğutarak ayırmak için yapılan ameliyelerdir.
b) İnsandaki bazı güç ve kabiliyetleri kullanamaz hale getirmek: Bu tür büyüye “bağlama” da denir. İnsanın cinsel gücünü yok etmek, dilini bağlayarak konuşmasını engellemek, uykusunu bağlamak vs. için başvurulan yöntemlerdir.
c) Sevmediği kimselere kötülük ve zarar vermek: Dünyevi bazı hırs, kin ...

Devamını Oku →

Türkler’ de Büyücülük

Türkler’ de Büyücülük

Çeşitli Türk kavimlerinde büyü, falcılık, kehânet, cincilik vardı.
Ruhlar, tanrılar ve cinlerle ilişki kurabildiğine inanılan Kamlar -büyücüler- büyü yapar, afsunlu sözler der, kâhinlik yoluyla insanın içinden geçeni bilir, gaipten haber verir, cin çarpmasını ve hastalıkları tedavi eder. Üfürür, davul döver, kendinden geçerek göründen varlıklarla ilişki kurardı. Kam ve üfürükçeye “ürüng” denilen bir ücret verilirdi. Eski Türkler arasında şu adetler yaygındı:
— Çocuklar, cinlere ve göz değmesine karşı ilaçla unlanırdı.
— Bağ, bostan ve bahçelere korkuluk ve dikilirdi.
— ...

Devamını Oku →

Ünlü Büyücüler

Ünlü Büyücüler

Babiller ’in toplum hayatı büyü üzerine kurulmuş-Ticaret, sanat, din, savaş, av ve benzeri faaliyetler ı büyü ile iç içe idi. İşte ilk uzman büyücüler bu Baılerde Keldânîlerde yetişmiştir. En ünlü büyücü Babil’de, Mısır’da, İran’da, Çin’de, Hindistan’da .Hindistan’da Roma’da yaşamıştır. İbranî büyücüleri meşhur büyücüler arasındadır.Büyücülük, mitolojinin temel konularından biridir, gücüler, Hermesi büyücülük tanrısı sayarlar.Çeşitli milletlere ait mitolojilerde büyü öyküleri yamayacak kadar çoktur.

Devamını Oku →

Sempatik Büyü

Sempatik Büyü

Sempatik büyü iki türlüdür:

1-Taklit büyüsü :

Bir şeyin taklidini yapmakla o şeyin istenilen neticeye varma esasına dayanan bir büyüdür. Taklit büyüsüne, tarih öncesi mağara resimlerinde dahi rastlanmıştır. Taklit büyüsü hemen toplumlarda görülmüştür. Hoşlanılmayan ,yada bir kimsenin zararsız hale getirilmesi için taklit büyüsü yapılır. Bu iş için geneli resmi yakılır. Taklit büyüsünde en çok kullanılan malzeme ölümü istenen kimsenin resmi, bir ağaçtan, çamurdan, balmumundan yada benzeri şeylerden yapılmış olan figürüdür.
Peru yerlileri, hoşlanmadıkları yada korktukları birinin yağ ve tahıl karışımından ...

Devamını Oku →

Pasif Büyü

Pasif Büyü

Genellikle bu büyü savunma ve korunma için yapılır. Kötü ve uğursuz şeylerin Veya insanların zararlı etkilerinden korunulması için büyücü mesela muska yapar bunu kişinin üzerinde taşımasını önerir.
Ya da büyücünün okuduğu nazar boncuğu göztaşı gibi cisimler taşınır.

Devamını Oku →

Papaz Büyüsü

Papaz Büyüsü

Meşhur büyülerden birisi de papaz büyüsüdür. Çeşitli yapılış şekilleri vardır.
— Bu büyüyü papaz yapar yine papaz bozar. Bir kilise papazı, bir mum yanarken okur. O anda dilek tutulur. Papazın okuduğu dualarla büyü yapılmış olur.
— Bir diğer tertibinde cünüp kimse, sûre ve duaları tersinden okuyarak, büyünün gerçekleşmesi için şey-
Şeytana tapar.
— Bir başka şeklinde ise büyünün malzemesi cünüp olan erkek ve kadından çıkmış olan ifrazattır. Bunlar
. yedirilir ve içirilir. Papaz büyüsüyle erkek; bu büyü, hangi kadın için yapılmışsa ...

Devamını Oku →

Cinsel Gücün Giderilmesi

Cinsel Gücün Giderilmesi İki Kişinin Birbirinden Uzaklaşması İçin Çok Değişik neler Gerekmektedir.
— Bir güveyin cinsel gücü giderilmek istenirse çok yoksul bir evden ip çalınır, bir çalılığa saklanır.
Düğünden. bir gün önce oradan alınarak bir ocak başında yedi kez dolaştırılır. Üzerine üç düğüm vurulur. Her düğümde “ya Hafız” denir ve güveyin ismi söylenir. İp ortasından düğümlenerek gerdek gecesi, güveyin evi yakınlarında bir yere konur. Cinsel büyü, kama, tüfek : tabanca ile de yapılır.
— Karşılıklı olarak birbirlerini seven iki kişiyi ayırmak için, ...

Devamını Oku →

Büyünün Yaygın Olmasının Sebebi

Çaresizlik ve bilinmezlik karşısında kaldığı insanoğlu doğaüstü güçlerden medet ummuş, onlara ümit bağlamıştır.
Büyü, bitip tükenmek bilmeyen arzulan gerçekleşmesinde insanlara, en kısa ve en kolay yol olarak görünmüştür.
Büyünün, Afrika, Avrupa ve Asya’da Amerika’ya Haiti adalarına kadar yaygınlaşmasının en önemli nedenlerinin birincisi budur.
Çaresizlik ve bilinmezlik karşısında kaldığı insanoğlu doğaüstü güçlerden medet ummuş, onlara ümit bağlamıştır.Büyü, bitip tükenmek bilmeyen arzulan gerçekleşmesinde insanlara, en kısa ve en kolay yol olarak görünmüştür.Büyünün, Afrika, Avrupa ve Asya’da Amerika’ya Haiti adalarına kadar yaygınlaşmasının en ...

Devamını Oku →

Büyünün uygulanması

Büyü işleminde; bir kimsenin veya bir şeyin kendisi ile ilgili bir parçasına yapılan büyü. Bütününe, benzerine yapılan aslına yapılmış olur.
Bundan dolayı, büyü yapılmak istenen kişinin kullandığı bir eşyasına büyü yapılır. Bu büyü şahsin kendisini etkileyeceğine inanılır.
Meselâ; yağmur yağması amacıyla toprağa su dökülür, bununla yağmur yağması beklenir.
Bir bıldırcın uçurulur; “Bıldırcın da uçtu gitti” diye bağırılır, “hastalık” sözü bizzat hastalık” ile özdeş sayıldığından hastanın iyilieşeceğine inanılır. “Bir taraftan halka âit bâzı büyüler, yüzyıllar boyu ağızdan ağıza yayılarak “gelenek” haline ...

Devamını Oku →

Büyü nedir?

Büyü; tabiat üstü gizli güçlerle ilişki kurularak veya kendilerinde gizli güçler bulunduğuna inanılan bazı tabii nesneler kullanılarak zarar vermek veya fayda temin etmek ya da korunma amacıyla yapılan işleme denmektedir.

Büyünün kutsallıkla ilişkisi bulunmaz, ahlâkî amaç taşımaz, en temel özelliği dâima menfaat sağlamaktır.
Büyüde asıl amaç; insanlara ve olaylara tesir ederek, düşmanı yenme, husumet beslenilen insanı zararı uğratma daha şiddetli durumda öldürme, çocuk ve malı çoğaltma, bir kadına sahip olma, hastalıktan kurtulma… gibi çıkarlardır.
Büyünün; “Büyü aynı zamanda ilkel bin din ...

Devamını Oku →
Page 1 of 2 12