Posts Tagged 'büyücülük'

Sihir ve Büyünün Gayesi

İnsanlara ve olaylara etki ederek çıkar sağlamaya yönelik bir uygulama olan sihir ve büyü genellikle şu maksatlar için yapılır veya yaptırılır.
a) İnsanlar arasında tefrika çıkartmak: Kadını kocasından, erkeği karısından, anayı oğlundan, kardeşi kardeşten ve sevenleri birbirinden soğutarak ayırmak için yapılan ameliyelerdir.
b) İnsandaki bazı güç ve kabiliyetleri kullanamaz hale getirmek: Bu tür büyüye “bağlama” da denir. İnsanın cinsel gücünü yok etmek, dilini bağlayarak konuşmasını engellemek, uykusunu bağlamak vs. için başvurulan yöntemlerdir.
c) Sevmediği kimselere kötülük ve zarar vermek: Dünyevi bazı hırs, kin ...

Devamını Oku →

Türkler’ de Büyücülük

Türkler’ de Büyücülük

Çeşitli Türk kavimlerinde büyü, falcılık, kehânet, cincilik vardı.
Ruhlar, tanrılar ve cinlerle ilişki kurabildiğine inanılan Kamlar -büyücüler- büyü yapar, afsunlu sözler der, kâhinlik yoluyla insanın içinden geçeni bilir, gaipten haber verir, cin çarpmasını ve hastalıkları tedavi eder. Üfürür, davul döver, kendinden geçerek göründen varlıklarla ilişki kurardı. Kam ve üfürükçeye “ürüng” denilen bir ücret verilirdi. Eski Türkler arasında şu adetler yaygındı:
— Çocuklar, cinlere ve göz değmesine karşı ilaçla unlanırdı.
— Bağ, bostan ve bahçelere korkuluk ve dikilirdi.
— ...

Devamını Oku →

Sempatik Büyü

Sempatik Büyü

Sempatik büyü iki türlüdür:

1-Taklit büyüsü :

Bir şeyin taklidini yapmakla o şeyin istenilen neticeye varma esasına dayanan bir büyüdür. Taklit büyüsüne, tarih öncesi mağara resimlerinde dahi rastlanmıştır. Taklit büyüsü hemen toplumlarda görülmüştür. Hoşlanılmayan ,yada bir kimsenin zararsız hale getirilmesi için taklit büyüsü yapılır. Bu iş için geneli resmi yakılır. Taklit büyüsünde en çok kullanılan malzeme ölümü istenen kimsenin resmi, bir ağaçtan, çamurdan, balmumundan yada benzeri şeylerden yapılmış olan figürüdür.
Peru yerlileri, hoşlanmadıkları yada korktukları birinin yağ ve tahıl karışımından ...

Devamını Oku →

Büyünün Tarihçesi

Büyü binlerce yıldır, ağır ama güçlü bir nehir gibi insanların, sosyal yaşamlarının arasında akıp durmuştur.
Avrupa’nın güneybatısındaki ilkel neolitik dönemden kalma mağaralarda, pratik bir amaca hizmet eden ve tarih öncesi sanat’ın büyüye dayandığına ilişkin bazı izlere rastlanmıştır.
Ok ve kargıyla mağara duvarlarına yapı hayvan tasviri, avcıların başarılı olmasına dönük bir tür sempatik büyüdür.
Benzer tasvirler, pek çok târih öncesi ve Dordogne ‘da ortaya çıkarılan mağaralarda da görülmüştür. Binlerce yıl sonra aynı düşünceyi taşıyan uygulamalar. Orta Afrika’da yaşayan Pigmeler ‘in ...

Devamını Oku →