Posts Tagged 'büyücü'

Sihir ve Büyünün uygulama şekilleri

Dünyanın her yerinde, tarihin her devrinde ve her toplumda mevcut olan saf ve biçarelerin zaaflarından yararlanmak için dinle ve dindarlıkla alakası bulunmayan arraf, kahin, bakıcı, cinci, haham, papaz, hoca, alim vs. kılığında menfaat düşkünü yalancılar insanları aldata gelmişlerdir. Bu işi başarabilmek için de zamana ve zemine göre değişen çok çeşitli yollar denemişlerdir. Her konuda sihir ve büyü yapılmakta beraber en çok başvurulan şekiller şunlardır;
Mahkeme kararının lehte sonuçlanması için ölünün yüzüğünden, eşlerin birbirini sevmeleri veya birbirlerinden nefret etmeleri için çakıl ...

Devamını Oku →

Sihir ve Büyünün Gayesi

İnsanlara ve olaylara etki ederek çıkar sağlamaya yönelik bir uygulama olan sihir ve büyü genellikle şu maksatlar için yapılır veya yaptırılır.
a) İnsanlar arasında tefrika çıkartmak: Kadını kocasından, erkeği karısından, anayı oğlundan, kardeşi kardeşten ve sevenleri birbirinden soğutarak ayırmak için yapılan ameliyelerdir.
b) İnsandaki bazı güç ve kabiliyetleri kullanamaz hale getirmek: Bu tür büyüye “bağlama” da denir. İnsanın cinsel gücünü yok etmek, dilini bağlayarak konuşmasını engellemek, uykusunu bağlamak vs. için başvurulan yöntemlerdir.
c) Sevmediği kimselere kötülük ve zarar vermek: Dünyevi bazı hırs, kin ...

Devamını Oku →

Ünlü Büyücüler

Ünlü Büyücüler

Babiller ’in toplum hayatı büyü üzerine kurulmuş-Ticaret, sanat, din, savaş, av ve benzeri faaliyetler ı büyü ile iç içe idi. İşte ilk uzman büyücüler bu Baılerde Keldânîlerde yetişmiştir. En ünlü büyücü Babil’de, Mısır’da, İran’da, Çin’de, Hindistan’da .Hindistan’da Roma’da yaşamıştır. İbranî büyücüleri meşhur büyücüler arasındadır.Büyücülük, mitolojinin temel konularından biridir, gücüler, Hermesi büyücülük tanrısı sayarlar.Çeşitli milletlere ait mitolojilerde büyü öyküleri yamayacak kadar çoktur.

Devamını Oku →

Sempatik Büyü

Sempatik Büyü

Sempatik büyü iki türlüdür:

1-Taklit büyüsü :

Bir şeyin taklidini yapmakla o şeyin istenilen neticeye varma esasına dayanan bir büyüdür. Taklit büyüsüne, tarih öncesi mağara resimlerinde dahi rastlanmıştır. Taklit büyüsü hemen toplumlarda görülmüştür. Hoşlanılmayan ,yada bir kimsenin zararsız hale getirilmesi için taklit büyüsü yapılır. Bu iş için geneli resmi yakılır. Taklit büyüsünde en çok kullanılan malzeme ölümü istenen kimsenin resmi, bir ağaçtan, çamurdan, balmumundan yada benzeri şeylerden yapılmış olan figürüdür.
Peru yerlileri, hoşlanmadıkları yada korktukları birinin yağ ve tahıl karışımından ...

Devamını Oku →

Büyü Kelimesinin Mânası

Büyü kelimesinin Yunancadaki karşılığı magos ‘ tur.
Büyü anlamına gelen Almanca ve Fransızca, İngilizce magi kelimeleri magos’tan gelmektedir.
Büyü kelimesi eski Türk dilinde “büğü” yazılıyordu. Sihirbaz ve din adamı anlamına Daha sonra bilge -akıllı- kelimesiyle arılan* tur. Hemen hemen her ulusun geçmişinde bi yaygın ve saygın olduğu dönemi bulunmakta»
Eski Hıristiyan Türklerde “büğü” peygamber anlamına geliyordu. Büyünün yaygınlaşmasında bügü kelimesinin taşıdığı anlam da mühim rol oynamıştır. -büyü-” kelimesinin kökeninde gizlileri bilme , bilgili olma mânâları bulunmaktadır.

Devamını Oku →