Posts Tagged 'büyü'

Sihir-Büyü ve Din-Bilim İlişkisi

a)Sihir-Büyü ve Din:

Sihir ve büyü,çok tanrılı dinler devrinde inan-tanrı ilişkilerini düzenlemek üzere birtakım maddi tesirlerle yapılan ameliyelerin tek tanrılı dinlere geçen milletler tarafından muhafaza edilerek devam ettirdikleri adet ve inanış artıkları olduğu için her şeye gücü yeten bir varlığa iman ve ibadet esasına dayanan din ile birtakım maddi tesirlerle meydana getirilen ve ruhi bir hal olan sihir devamlı birbirine karıştırılmıştır.Halbuki,dinin bir cemaati , sihirbaz ve büyücünün ise müşterisi vardır.Dinde günah anlayışı olduğu halde sihir ve büyüde bu yoktur.Dinde açıklık ,sihir ...

Devamını Oku →

Sihir ve Büyünün uygulama şekilleri

Dünyanın her yerinde, tarihin her devrinde ve her toplumda mevcut olan saf ve biçarelerin zaaflarından yararlanmak için dinle ve dindarlıkla alakası bulunmayan arraf, kahin, bakıcı, cinci, haham, papaz, hoca, alim vs. kılığında menfaat düşkünü yalancılar insanları aldata gelmişlerdir. Bu işi başarabilmek için de zamana ve zemine göre değişen çok çeşitli yollar denemişlerdir. Her konuda sihir ve büyü yapılmakta beraber en çok başvurulan şekiller şunlardır;
Mahkeme kararının lehte sonuçlanması için ölünün yüzüğünden, eşlerin birbirini sevmeleri veya birbirlerinden nefret etmeleri için çakıl ...

Devamını Oku →

Sihir ve Büyünün Gayesi

İnsanlara ve olaylara etki ederek çıkar sağlamaya yönelik bir uygulama olan sihir ve büyü genellikle şu maksatlar için yapılır veya yaptırılır.
a) İnsanlar arasında tefrika çıkartmak: Kadını kocasından, erkeği karısından, anayı oğlundan, kardeşi kardeşten ve sevenleri birbirinden soğutarak ayırmak için yapılan ameliyelerdir.
b) İnsandaki bazı güç ve kabiliyetleri kullanamaz hale getirmek: Bu tür büyüye “bağlama” da denir. İnsanın cinsel gücünü yok etmek, dilini bağlayarak konuşmasını engellemek, uykusunu bağlamak vs. için başvurulan yöntemlerdir.
c) Sevmediği kimselere kötülük ve zarar vermek: Dünyevi bazı hırs, kin ...

Devamını Oku →

Türkler’ de Büyücülük

Türkler’ de Büyücülük

Çeşitli Türk kavimlerinde büyü, falcılık, kehânet, cincilik vardı.
Ruhlar, tanrılar ve cinlerle ilişki kurabildiğine inanılan Kamlar -büyücüler- büyü yapar, afsunlu sözler der, kâhinlik yoluyla insanın içinden geçeni bilir, gaipten haber verir, cin çarpmasını ve hastalıkları tedavi eder. Üfürür, davul döver, kendinden geçerek göründen varlıklarla ilişki kurardı. Kam ve üfürükçeye “ürüng” denilen bir ücret verilirdi. Eski Türkler arasında şu adetler yaygındı:
— Çocuklar, cinlere ve göz değmesine karşı ilaçla unlanırdı.
— Bağ, bostan ve bahçelere korkuluk ve dikilirdi.
— ...

Devamını Oku →

Ünlü Büyücüler

Ünlü Büyücüler

Babiller ’in toplum hayatı büyü üzerine kurulmuş-Ticaret, sanat, din, savaş, av ve benzeri faaliyetler ı büyü ile iç içe idi. İşte ilk uzman büyücüler bu Baılerde Keldânîlerde yetişmiştir. En ünlü büyücü Babil’de, Mısır’da, İran’da, Çin’de, Hindistan’da .Hindistan’da Roma’da yaşamıştır. İbranî büyücüleri meşhur büyücüler arasındadır.Büyücülük, mitolojinin temel konularından biridir, gücüler, Hermesi büyücülük tanrısı sayarlar.Çeşitli milletlere ait mitolojilerde büyü öyküleri yamayacak kadar çoktur.

Devamını Oku →

Sempatik Büyü

Sempatik Büyü

Sempatik büyü iki türlüdür:

1-Taklit büyüsü :

Bir şeyin taklidini yapmakla o şeyin istenilen neticeye varma esasına dayanan bir büyüdür. Taklit büyüsüne, tarih öncesi mağara resimlerinde dahi rastlanmıştır. Taklit büyüsü hemen toplumlarda görülmüştür. Hoşlanılmayan ,yada bir kimsenin zararsız hale getirilmesi için taklit büyüsü yapılır. Bu iş için geneli resmi yakılır. Taklit büyüsünde en çok kullanılan malzeme ölümü istenen kimsenin resmi, bir ağaçtan, çamurdan, balmumundan yada benzeri şeylerden yapılmış olan figürüdür.
Peru yerlileri, hoşlanmadıkları yada korktukları birinin yağ ve tahıl karışımından ...

Devamını Oku →

Pasif Büyü

Pasif Büyü

Genellikle bu büyü savunma ve korunma için yapılır. Kötü ve uğursuz şeylerin Veya insanların zararlı etkilerinden korunulması için büyücü mesela muska yapar bunu kişinin üzerinde taşımasını önerir.
Ya da büyücünün okuduğu nazar boncuğu göztaşı gibi cisimler taşınır.

Devamını Oku →

Papaz Büyüsü

Papaz Büyüsü

Meşhur büyülerden birisi de papaz büyüsüdür. Çeşitli yapılış şekilleri vardır.
— Bu büyüyü papaz yapar yine papaz bozar. Bir kilise papazı, bir mum yanarken okur. O anda dilek tutulur. Papazın okuduğu dualarla büyü yapılmış olur.
— Bir diğer tertibinde cünüp kimse, sûre ve duaları tersinden okuyarak, büyünün gerçekleşmesi için şey-
Şeytana tapar.
— Bir başka şeklinde ise büyünün malzemesi cünüp olan erkek ve kadından çıkmış olan ifrazattır. Bunlar
. yedirilir ve içirilir. Papaz büyüsüyle erkek; bu büyü, hangi kadın için yapılmışsa ...

Devamını Oku →

Cinsel Gücün Giderilmesi

Cinsel Gücün Giderilmesi İki Kişinin Birbirinden Uzaklaşması İçin Çok Değişik neler Gerekmektedir.
— Bir güveyin cinsel gücü giderilmek istenirse çok yoksul bir evden ip çalınır, bir çalılığa saklanır.
Düğünden. bir gün önce oradan alınarak bir ocak başında yedi kez dolaştırılır. Üzerine üç düğüm vurulur. Her düğümde “ya Hafız” denir ve güveyin ismi söylenir. İp ortasından düğümlenerek gerdek gecesi, güveyin evi yakınlarında bir yere konur. Cinsel büyü, kama, tüfek : tabanca ile de yapılır.
— Karşılıklı olarak birbirlerini seven iki kişiyi ayırmak için, ...

Devamını Oku →

Büyünün Yaygın Olmasının Sebebi

Çaresizlik ve bilinmezlik karşısında kaldığı insanoğlu doğaüstü güçlerden medet ummuş, onlara ümit bağlamıştır.
Büyü, bitip tükenmek bilmeyen arzulan gerçekleşmesinde insanlara, en kısa ve en kolay yol olarak görünmüştür.
Büyünün, Afrika, Avrupa ve Asya’da Amerika’ya Haiti adalarına kadar yaygınlaşmasının en önemli nedenlerinin birincisi budur.
Çaresizlik ve bilinmezlik karşısında kaldığı insanoğlu doğaüstü güçlerden medet ummuş, onlara ümit bağlamıştır.Büyü, bitip tükenmek bilmeyen arzulan gerçekleşmesinde insanlara, en kısa ve en kolay yol olarak görünmüştür.Büyünün, Afrika, Avrupa ve Asya’da Amerika’ya Haiti adalarına kadar yaygınlaşmasının en ...

Devamını Oku →
Page 1 of 3 123