Posts Tagged 'büyü nedir'

Büyü Nedir?

Büyü Nedir?

İnsanların dünyaya geldiği zamandan bu yana var olmuş ve M.Ö 3.000’li yıllarda Mısır uygarlığı büyüyü kullanma ve uygulamada zirve yapmıştır. Roma döneminde, Çin’de daha çok irdelenerek bugünkü halini almıştır.

Eski dinler tarihini incelediğimizde ise her oluşan dinin halka yayılma sürecinde, geçmişte kalan çağın izleri en fazla büyücülük dalında görülmüştür. Tarihe baktığımızda Hristiyanlık’ta ortaçağ döneminin etkisi görülmüş ve bu dönemlerde sürdürülen büyülerin neredeyse bir çoğu Pagan (Putperest) inanışının kalıntılarından yola çıkılarak yapılmıştır.

Günümüzde uygulanan ve en çok bilinen büyülerin hemen hemen tamamı ...

Devamını Oku →

Ünlü Büyücüler

Ünlü Büyücüler

Babiller ’in toplum hayatı büyü üzerine kurulmuş-Ticaret, sanat, din, savaş, av ve benzeri faaliyetler ı büyü ile iç içe idi. İşte ilk uzman büyücüler bu Baılerde Keldânîlerde yetişmiştir. En ünlü büyücü Babil’de, Mısır’da, İran’da, Çin’de, Hindistan’da .Hindistan’da Roma’da yaşamıştır. İbranî büyücüleri meşhur büyücüler arasındadır.Büyücülük, mitolojinin temel konularından biridir, gücüler, Hermesi büyücülük tanrısı sayarlar.Çeşitli milletlere ait mitolojilerde büyü öyküleri yamayacak kadar çoktur.

Devamını Oku →

Büyünün Tarihçesi

Büyü binlerce yıldır, ağır ama güçlü bir nehir gibi insanların, sosyal yaşamlarının arasında akıp durmuştur.
Avrupa’nın güneybatısındaki ilkel neolitik dönemden kalma mağaralarda, pratik bir amaca hizmet eden ve tarih öncesi sanat’ın büyüye dayandığına ilişkin bazı izlere rastlanmıştır.
Ok ve kargıyla mağara duvarlarına yapı hayvan tasviri, avcıların başarılı olmasına dönük bir tür sempatik büyüdür.
Benzer tasvirler, pek çok târih öncesi ve Dordogne ‘da ortaya çıkarılan mağaralarda da görülmüştür. Binlerce yıl sonra aynı düşünceyi taşıyan uygulamalar. Orta Afrika’da yaşayan Pigmeler ‘in ...

Devamını Oku →

Büyü nedir?

Büyü; tabiat üstü gizli güçlerle ilişki kurularak veya kendilerinde gizli güçler bulunduğuna inanılan bazı tabii nesneler kullanılarak zarar vermek veya fayda temin etmek ya da korunma amacıyla yapılan işleme denmektedir.

Büyünün kutsallıkla ilişkisi bulunmaz, ahlâkî amaç taşımaz, en temel özelliği dâima menfaat sağlamaktır.
Büyüde asıl amaç; insanlara ve olaylara tesir ederek, düşmanı yenme, husumet beslenilen insanı zararı uğratma daha şiddetli durumda öldürme, çocuk ve malı çoğaltma, bir kadına sahip olma, hastalıktan kurtulma… gibi çıkarlardır.
Büyünün; “Büyü aynı zamanda ilkel bin din ...

Devamını Oku →