Posts Tagged 'büyü ne demek'

Büyü Nedir?

Büyü Nedir?

İnsanların dünyaya geldiği zamandan bu yana var olmuş ve M.Ö 3.000’li yıllarda Mısır uygarlığı büyüyü kullanma ve uygulamada zirve yapmıştır. Roma döneminde, Çin’de daha çok irdelenerek bugünkü halini almıştır.

Eski dinler tarihini incelediğimizde ise her oluşan dinin halka yayılma sürecinde, geçmişte kalan çağın izleri en fazla büyücülük dalında görülmüştür. Tarihe baktığımızda Hristiyanlık’ta ortaçağ döneminin etkisi görülmüş ve bu dönemlerde sürdürülen büyülerin neredeyse bir çoğu Pagan (Putperest) inanışının kalıntılarından yola çıkılarak yapılmıştır.

Günümüzde uygulanan ve en çok bilinen büyülerin hemen hemen tamamı ...

Devamını Oku →