Posts Tagged 'büyü kelimesi'

Sihir ve Büyünün Gayesi

İnsanlara ve olaylara etki ederek çıkar sağlamaya yönelik bir uygulama olan sihir ve büyü genellikle şu maksatlar için yapılır veya yaptırılır.
a) İnsanlar arasında tefrika çıkartmak: Kadını kocasından, erkeği karısından, anayı oğlundan, kardeşi kardeşten ve sevenleri birbirinden soğutarak ayırmak için yapılan ameliyelerdir.
b) İnsandaki bazı güç ve kabiliyetleri kullanamaz hale getirmek: Bu tür büyüye “bağlama” da denir. İnsanın cinsel gücünü yok etmek, dilini bağlayarak konuşmasını engellemek, uykusunu bağlamak vs. için başvurulan yöntemlerdir.
c) Sevmediği kimselere kötülük ve zarar vermek: Dünyevi bazı hırs, kin ...

Devamını Oku →

Büyünün Yaygın Olmasının Sebebi

Çaresizlik ve bilinmezlik karşısında kaldığı insanoğlu doğaüstü güçlerden medet ummuş, onlara ümit bağlamıştır.
Büyü, bitip tükenmek bilmeyen arzulan gerçekleşmesinde insanlara, en kısa ve en kolay yol olarak görünmüştür.
Büyünün, Afrika, Avrupa ve Asya’da Amerika’ya Haiti adalarına kadar yaygınlaşmasının en önemli nedenlerinin birincisi budur.
Çaresizlik ve bilinmezlik karşısında kaldığı insanoğlu doğaüstü güçlerden medet ummuş, onlara ümit bağlamıştır.Büyü, bitip tükenmek bilmeyen arzulan gerçekleşmesinde insanlara, en kısa ve en kolay yol olarak görünmüştür.Büyünün, Afrika, Avrupa ve Asya’da Amerika’ya Haiti adalarına kadar yaygınlaşmasının en ...

Devamını Oku →

Büyü Kelimesinin Mânası

Büyü kelimesinin Yunancadaki karşılığı magos ‘ tur.
Büyü anlamına gelen Almanca ve Fransızca, İngilizce magi kelimeleri magos’tan gelmektedir.
Büyü kelimesi eski Türk dilinde “büğü” yazılıyordu. Sihirbaz ve din adamı anlamına Daha sonra bilge -akıllı- kelimesiyle arılan* tur. Hemen hemen her ulusun geçmişinde bi yaygın ve saygın olduğu dönemi bulunmakta»
Eski Hıristiyan Türklerde “büğü” peygamber anlamına geliyordu. Büyünün yaygınlaşmasında bügü kelimesinin taşıdığı anlam da mühim rol oynamıştır. -büyü-” kelimesinin kökeninde gizlileri bilme , bilgili olma mânâları bulunmaktadır.

Devamını Oku →