Posts Tagged 'büyü çeşitleri'

Sempatik Büyü

Sempatik Büyü

Sempatik büyü iki türlüdür:

1-Taklit büyüsü :

Bir şeyin taklidini yapmakla o şeyin istenilen neticeye varma esasına dayanan bir büyüdür. Taklit büyüsüne, tarih öncesi mağara resimlerinde dahi rastlanmıştır. Taklit büyüsü hemen toplumlarda görülmüştür. Hoşlanılmayan ,yada bir kimsenin zararsız hale getirilmesi için taklit büyüsü yapılır. Bu iş için geneli resmi yakılır. Taklit büyüsünde en çok kullanılan malzeme ölümü istenen kimsenin resmi, bir ağaçtan, çamurdan, balmumundan yada benzeri şeylerden yapılmış olan figürüdür.
Peru yerlileri, hoşlanmadıkları yada korktukları birinin yağ ve tahıl karışımından ...

Devamını Oku →

Papaz Büyüsü

Papaz Büyüsü

Meşhur büyülerden birisi de papaz büyüsüdür. Çeşitli yapılış şekilleri vardır.
— Bu büyüyü papaz yapar yine papaz bozar. Bir kilise papazı, bir mum yanarken okur. O anda dilek tutulur. Papazın okuduğu dualarla büyü yapılmış olur.
— Bir diğer tertibinde cünüp kimse, sûre ve duaları tersinden okuyarak, büyünün gerçekleşmesi için şey-
Şeytana tapar.
— Bir başka şeklinde ise büyünün malzemesi cünüp olan erkek ve kadından çıkmış olan ifrazattır. Bunlar
. yedirilir ve içirilir. Papaz büyüsüyle erkek; bu büyü, hangi kadın için yapılmışsa ...

Devamını Oku →

Büyü Çeşitleri

Dünyanın her tarafında halkın çoğunluğu büyülenmekten, büyüye uğramaktan, korkmuştur. Çünkü bu büyük bir felâket demektir. “Büyüye inanmak haktır, büyüyü yapan kâfirdir” sözü meşhur olmuştur.
Büyü tek tip bir şey değildir, çeşitleri vardır.
Ak büyü;

Kötü ruhları kovmak talihsizliği önlemek ve nazarın kaderin kötü ruhların etkisinde olanları kurtarmak amacını
güden büyülerin tümüdür..Amacı refah zenginlik aşk ve şöhrettir..Bu tür büyü olumlu iyiye yönelik şifacı büyüdür..
Kullanılan malzeme ateş,civa,altın,gümüş,inci,kurşun,fil dişi,ay çiçeği,elma,fasulye,incir,süt,sirke,tuz,yumurta,sarımsak vb..

Kara büyü;

Kötü ruhların doğa üstü güçlerin dostluğunu kazanarak bunların gücünü zarar verilmek istenen ...

Devamını Oku →

Ak Büyü

Ak büyü ferdin veya toplumun iyiliğini hedef alarak yapılan büyüdür.
— Gurbette olan bir yakının gelmesi,
— Mahkemede işi olanın, davayı kazanması,
— Erkek veya kadının sevdiği kimseden karşılı görmesi,
— Kaybedilmiş veya çalınmış eşya, para, mücevher her gibi değerli şeylerin bulunması
— Kötü büyülerin etkisinin bozulması,
— Kuraklık veya sel gibi afetlerin önlenmesi.
— Lohusaların kötü dış tesirlerden korunması
— Hastalıkların def edilmesi,
— Malların zarara uğramaması istendiğinde ve bunlara benzer durumlarda bu büyü yapılır.
Ak büyüde, din adamlarına müracaat edilir, dini metinlerden ve dualardan faydalanılır.

Devamını Oku →