Posts Tagged 'burçlar'

Fal ve Falcılık

Fal deyince gelecekte olacak şeyler hakkında bilgi sahibi olmak için başvurulan çeşitli yollar ve teknikler kastedilir. Bu işi yapan kimseye “falcı”, yapılan işe de “falcılık” denir.
Tarihin her devrinde ve her millette gelecekte vuku bulacak olayları önceden keşfedebilmek veya sezebilmek için çeşitli yollara ve tekniklere başvurulması sihir, büyü, fal ve kehanet gibi uğraşların toplumda yer etmesine ve revaç bulmasına zemin hazırlamış, Ezlam (yazılı oklar), Remil (birtakım nokta ve çizgiler), Tencim (yıldız), kahve, bakla, tuz, iskambil kağıdı, tavla zarı gibi fal ...

Devamını Oku →

Fal nedir?

Fal Nedir?

Çeşitli tekniklerle, insanların gizli kişilik özelliklerini ortaya çıkarma, gelecekten ve bilinmeyenden haber verme san’atıdır.
Fal, Özü İtibarıyla Bakıcılıktan ve Kâhinlikten Farklıdır
Fal, genelde bazı vasıtalarla ya da bazı yöntemlerle tahminlerde bulunma, içinde bulunulan zamanla ve gelecekle ilgili yorumlar yapma işidir. Kehânet ve onun özel bir şekli olan bakıcılık cinler yardımıyla veya özel yeteneklerle -bakış, seziş gibi- icra edilir.Gelecek, Halihazırda Mevcuttur.
Tanınmış düşünür ve yazar P.D. Ouspensk zaman konusunu incelemiş ve demiştir ki: “Her şey mevcuttur! Sadece tek bir ...

Devamını Oku →

Fal Kelimesinin Anlamı

“Fal” Kelimesinin Anlamı

Fâl “fel” sözcüğü arapçadır. “Uğur ve uğurlu şeyleri gösteren simge”, baht, tâli, mânâlarına gelmektedir.Gelecekten haber verme kehânet anlamında olarak, Yunanca’da “mantela“, İngilizce’de Mancy, Fransızca’da “Mancie” ekiyle yapılan ve fal türlerine göre değişen terimler kullanılmaktadır.

Devamını Oku →

Fal

Dünya geneline bakıldığında Yahudilerin Tarottan , Hristiyanların İskambil açtırmaktan, Müslümanları Yıldıznâmeye baktırmaktan vazgeçmedikleri görülmektedir. Bu kadar da değil Fal olayı belki de yüzlerce çeşidiyle her millette devam etmekte, kıyamete dek süreceğe de benzemektedir.
Geleceğini öğrenme merakı, falı insanlar arasında her zaman geçerli kılmıştır.
Mağaralarda yaşanıldığı zamanlardan günümüze gelinceye kadar falcılar çok değişik isimler altında çalışmışlardır. Bunlara, kâhin, sihirbaz, şifacı, bakıcı, büyücü de denilmiştir.
FALDünya geneline bakıldığında Yahudilerin Tarottan , Hristiyanların İskambil açtırmaktan, Müslümanları Yıldıznâmeye baktırmaktan vazgeçmedikleri görülmektedir. Bu kadar da ...

Devamını Oku →