Posts Tagged 'Ayet-i Kerim'

Daireleme

Dâireleme -Çember İçine Alma-Kızılderililerde de Vardır.
Kızılderililer, tüm dünyayı içeren bir şifa çemberine inanmışlardır. İnsan bu çembere belirli bir noktada girer. Girdiği yer, insana belirli güçler, yetenekler ve sorumluluklar verir.
Bu başlangıç noktası insanın doğduğu ay tarafından belirlenir. Kızılderililerin şifa çemberine büyük saygıları vardır.
Ondan öğrendiklerini anımsamak için günlük ya¬şamlarında sık sık çemberi kullanırlar.
Barınacak yerlerini kurarken, çoğunlukla dâire şeklinde inşa ederlerdi. Bedenlerini ve ruhlarını arındır¬mak istedikleri zaman bu işi, kendilerini besleyen Toprak Ana’nın kucağını simgeleyen “Terleme Kulübe¬sinin içinde dâire ...

Devamını Oku →

Ayet-i Kerim

Ayet-i Kerime, Duâ Veya
Tılsımlar İle Yapılacak Büyü İçin
Çok Defa Özel Malzeme Kullanılmaktadır.
—Her nev’i hastalıklarda, şifa verici âyet-i kerî¬melerden bir kısmı bir nüsha -muska- halinde yazılır, bu nüsha naylon ile yedi kat sarılır, bir bez muhafaza içine alınıp dikilir sonra üzerinde taşıması şartıyla has¬aya verilir.
—Suya okunur. Normal su yerine zemzeme okunursa hastalar üzerinde tesiri daha çabuk görülür.
—Cinsel gücü zayıf olan veya azalan bir kimse için, bununla ilgili tılsım, bir parça ceylân derisi üzerine yazılır, o şahıs ...

Devamını Oku →