Blog

Sihrin Hakitati ve Dini Hükmü

a) Sihir ve Büyünün Hakikati:
Kaynaklar, ruh, nefis, cin, şeytan vb. insanların hayatlarına etki eden ve onlara yön veren birtakım görünmeyen varlıkların mevcut olduğunu ve bunlar arasında manevi bir iletişimin bulunabileceğini haber vermektedir.
İslam’da her şeyin yaratıcısı Allah’tır. Bu sebeple, bir kimse iyi veya kötü ne isterse Allah onu yaratır.
Sihir de maddi tesirlerin etkisiyle gerçekleştirilen ruhi bir hadisedir. Böyle bir şey yoktur demek doğru değildir. Faziletli bir kimsenin iyi dilek ve temennilerle kötü bir insanın da kötü niyetle Allah’tan bir şey istemeleri durumunda Allah elbette onu gerçekleştirecektir. Ancak sihirbaz ve büyücü bunu kendisinin yaptığını iddia ederek Allah’ın irade ve kudreti üzerinde işler yapabileceğini göstermeye yeltenmek suretiyle küfre girer.
Sihir ve büyünün etkisi kalbe ve ruha nüfuz ettiği için vücutta bir takım mizaç bozukluklarına, sevgi, nefret, kin, elem, keder, üzüntü ve stres gibi manevi hastalıklara sebep olabilir. Ancak, İslam alimleri; “Allah’ın izni olmadan sihirleriyle kimseye zarar veremezler.” ayetine dayanarak Allah’ın dilemesi dışında hiçbir kimsenin bir başkasına zarar veremeyeceğine hükmetmişlerdir.

b) Sihir ve Büyünün Dini Hükmü:
İslam’da sihir ve büyü yapmak, yaptırmak ve ona inanmak, itikadı bozduğu, tevhit inancına zarar verdiği, kontrolü mümkün olmadığı, kötüye kullanıldığı, aldatma, iğfal ve ızrar vasıtası olduğu için haram kılınmış ve Kur’an-ı Kerim’de sihirbazların felah bulamayacak yalancı ve düzenbaz oldukları bildirilmiştir.
Peygamberimiz (sav) de sihri büyük günahlardan sayarak şöyle buyurmuşlardır:
“İNSANI HELAK EDECEK OLAN YEDİ ŞEYDEN UZAK DURUNUZ” Bu yedi şey nedir diye sorduklarında: “ALLAH’A ŞİRK KOŞMAK, SİHİR, HAKSIZ YERE CANA KIYMAK, FAİZ
KAZANCI YEMEK, YETİM MALI YEMEK, DÜŞMANA HÜCUM SIRASINDA CEPHEDEN KAÇMAK, ZİNA ETMEDİĞİ HALDE MÜSLܬMAN KADINLARA İFTİRA ETMEK ” diye cevap verdiler.
Sihrin şirk derecesinde bir günah olduğunu belirten bir hadis-i şerifte de şöyle buyurulur:
“HER KİM SİHİR MAKSADIYLA BİR DÜĞÜM BAĞLAR DA ONA ÜFÜRÜRSE SİHİR YAPMIŞ OLUR. KİM SİHİR YAPARSA ŞİR¬KE DÜŞER. HER KİM DE BİR ŞEY TAKARAK ONA İNANIRSA, O ONA HAVALE OLUNUR.”