Blog

Sihir ve Büyünün Gayesi

İnsanlara ve olaylara etki ederek çıkar sağlamaya yönelik bir uygulama olan sihir ve büyü genellikle şu maksatlar için yapılır veya yaptırılır.
a) İnsanlar arasında tefrika çıkartmak: Kadını kocasından, erkeği karısından, anayı oğlundan, kardeşi kardeşten ve sevenleri birbirinden soğutarak ayırmak için yapılan ameliyelerdir.
b) İnsandaki bazı güç ve kabiliyetleri kullanamaz hale getirmek: Bu tür büyüye “bağlama” da denir. İnsanın cinsel gücünü yok etmek, dilini bağlayarak konuşmasını engellemek, uykusunu bağlamak vs. için başvurulan yöntemlerdir.
c) Sevmediği kimselere kötülük ve zarar vermek: Dünyevi bazı hırs, kin ve nefretin tatmini veya hoşlanmadığı kimselerin hastalanması, ölmesi, malına-mülküne zarar gelmesi ve aklının gitmesi gibi şeyler için uygulanan birtakım usullerdir.
d) Kötü amaçla yapılan sihir ve büyüyü bozmak veya tesirsiz hale getirmek: Karı-koca, gelin-kaynana veya birbirinden nefret eden kişilerin arasını bularak sevdirmek, hastalıktan şifa bulmak, çocuk sahibi olmak, evlenmek, tehlikelerden veya düşman şerrinden korunmak, bol ürün elde etmek, mal çoğaltmak vs. için kullanılan bazı metotlardır.