Blog

Papaz Büyüsü

Papaz Büyü

Meşhur büyülerden birisi de papaz büyüsüdür. Çeşitli yapılış şekilleri vardır.
— Bu büyüyü papaz yapar yine papaz bozar. Bir kilise papazı, bir mum yanarken okur. O anda dilek tutulur. Papazın okuduğu dualarla büyü yapılmış olur.
— Bir diğer tertibinde cünüp kimse, sûre ve duaları tersinden okuyarak, büyünün gerçekleşmesi için şey-
Şeytana tapar.
— Bir başka şeklinde ise büyünün malzemesi cünüp olan erkek ve kadından çıkmış olan ifrazattır. Bunlar
. yedirilir ve içirilir. Papaz büyüsüyle erkek; bu büyü, hangi kadın için yapılmışsa ona tutsak olur.