Blog

Nazar değmesin inancı

Nazar (Göz) Değmesi İnancı:
Sözlükte bakma, bakış, göz atma, fikir, düşünme, dikkat, teveccüh gibi manalara gelen, Arapça’da İsabet-i Ayn, Parapsychology (Parapskoloji) biliminde de Psychokinesis (Psikokinezi) adı verilen nazar, terim olarak, bazı insanların cisimlere ve varlıklara bakmak suretiyle maddi ve manevi tesir meydana getirmesi halini ifade etmektedir.
Göz değmesi olayı ruhi ve nefsi bir hadisedir. Nitekim Kur’an’da nazar için okunması tavsiye edilen ayette Mekke kâfirlerinin Kur’an-ı işittikleri zaman kinlerinden ve çekememezliklerinden dolayı ellerinden gelse Peygamber Efendimizi aç ve kem gözlerinin kötülükleri ile devireceklerinden bahsedilmektedir.Kin ve öfke insan vücudunda bir tesir bıraktığına göre, bakışların da karşılarındakine iyi veya kötü bir etkisi olacaktır. Kimi bakışlar elektrik veya lazer ışınları gibi dokunur, çarpar, mıknatıslar, manyetize eder. Bazı bakışlar tutkun olur, diğer bir kısmı da kıskançlığından dolayı kin ve öfkeyle türlü türlü suikastlara ve tuzaklara kalkışarak muhatabına maddi ve manevi zararlar vermek suretiyle hedefine ulaşır ki, isabet-i ayn, aöz değmesi veya nazar dediğimiz olay gerçekleşir. Sasıllığı ve niceliği ne olursa olsun göz değmesi var-zır. Çünkü Resul Ekrem (sav)’in “Göz değmesi gerçektir” diye buyurduğu bilinmektedir.
İslam uleması “İsabet-i Ayn” (Göz değmesi)’nin ak olduğu hususunda müttefik olmakla beraber nazarlık dediğimiz ve “Tevhid akidesini” zedeleyen nazar boncuğu, tavuk ve güvercin pislikleri, sığır kellesi, at nalı, sarımsak, kurşun dökme ve tütsü yakma gibi halk arasında yaygın olan batıl inançlarla giderilmesi ve engellenmesinin mümkün olmadığını belirtmişlerdir.
“Nazardan ve hummadan başka şeyde okuma yoktur” hadis-i şerifine dayanarak Kur’an-ı Kerim okumak ve dua etmek tavsiye edilmiştir. Bu sebeple Salih bir mü’minin nazar ve göz değmesine karşı Ayete’l Kürsi, Fatiha, İhlas, Felak, Nas, Kalem sûresinin 51. ve 52. ayetleri, ezan ve Kur’an’dan bildiği herhangi bir ayet ve sûreyi okuması veya temiz nefes sahibi kişilerin dili ile okunması Resulullah’ın müsaade ettiği okuma ile tedavi şeklidir.