Blog

Kehanet

Gaybden haber vermenin bir başka türü de kehanettir. Bu işi yapan kişilere kahin denir. Cahiliye Arapları derin bir araştırmaya dayanan bilgilere sahip olan kişilere de kahin derlerdi. Dini literatürde de kahin, gelecekte vuku bulacak olayları bildiğini iddia eden, gizli ve görünmeyen alemden haberdar olduğunu söyleyen kişilerin genel adı olmuştur. Kehanetin, modern bilimin yeterince gelişmediği, dini bilginin de eksik kaldığı dönem ve toplumlarda bir hayli yaygın olduğu, bunun da temelinde, insanın bilinmeyene ilgi duyması, gizemli olanı merak etmesi, etrafında olup bitenlerin sebebini kavrama isteyişi gibi bir saikin yattığı söylenebilir. Ancak İslam dini Allah’tan başka varlıkların gaybı bileceği ve insanın kaderini etkileyebileceği inancını içeren, neticede tevhid esasını zedeleyen her türlü batıl inanış ve yönelişe karşı sert bir tavır almış bunun için de falcılığı, uğursuz sayma inancını ve kehaneti yasaklamıştır.
Kur’an-ı Kerim ve hadislerde kehanet yasak edilmekte, kahinler yerilmekte, onları tasdik edenin Hz.Muhammed’e indirileni inkar etmiş olacağı ifade edilmektedir. Bu ağır tehdit, fal ve kehanet inancının,falcı ve kahinlerden yardım istemesinin İslam’ın özüne ve inanç sistemine temelden aykırı olması sebebiyledir.