Blog

Fal nedir?

Fal Nedir?

Çeşitli tekniklerle, insanların gizli kişilik özelliklerini ortaya çıkarma, gelecekten ve bilinmeyenden haber verme san’atıdır.
Fal, Özü İtibarıyla Bakıcılıktan ve Kâhinlikten Farklıdır
Fal, genelde bazı vasıtalarla ya da bazı yöntemlerle tahminlerde bulunma, içinde bulunulan zamanla ve gelecekle ilgili yorumlar yapma işidir. Kehânet ve onun özel bir şekli olan bakıcılık cinler yardımıyla veya özel yeteneklerle -bakış, seziş gibi- icra edilir.Gelecek, Halihazırda Mevcuttur.
Tanınmış düşünür ve yazar P.D. Ouspensk zaman konusunu incelemiş ve demiştir ki: “Her şey mevcuttur! Sadece tek bir ebedi şimdiki zaman. ” Şimdi” vardır ki zayıf ve sınırlı olan beşerî zihin bunu hiçbir zaman kavrayamaz ve tasavvur edemez. gerçekleşen kehânetler insan kaderinin önceden belirlenmiş olduğunu göstermektedir.