Blog

Fal Kelimesinin Anlamı

Fal” Kelimesinin Anlamı

Fâl “fel” sözcüğü arapçadır. “Uğur ve uğurlu şeyleri gösteren simge”, baht, tâli, mânâlarına gelmektedir.Gelecekten haber verme kehânet anlamında olarak, Yunanca’da “mantela“, İngilizce’de Mancy, Fransızca’da “Mancie” ekiyle yapılan ve fal türlerine göre değişen terimler kullanılmaktadır.