Blog

Daireleme

Dâireleme -Çember İçine Alma-Kızılderililerde de Vardır.
Kızılderililer, tüm dünyayı içeren bir şifa çemberine inanmışlardır. İnsan bu çembere belirli bir noktada girer. Girdiği yer, insana belirli güçler, yetenekler ve sorumluluklar verir.
Bu başlangıç noktası insanın doğduğu ay tarafından belirlenir. Kızılderililerin şifa çemberine büyük saygıları vardır.
Ondan öğrendiklerini anımsamak için günlük ya¬şamlarında sık sık çemberi kullanırlar.
Barınacak yerlerini kurarken, çoğunlukla dâire şeklinde inşa ederlerdi. Bedenlerini ve ruhlarını arındır¬mak istedikleri zaman bu işi, kendilerini besleyen Toprak Ana’nın kucağını simgeleyen “Terleme Kulübe¬sinin içinde dâire şeklinde oturarak yaparlardı. Danışma toplantılarında da çember şeklinde otururlardı.
Hep birlikte şarkılar söylerken yuvarlak davullar çalarlar, dans ederken halkalar oluştururlardı.
Davullarının vuruşu kendi yüreklerinin ve toprak Ana’nın nabzının simgesiydi. Kollarını ve bacaklarını göğe kaldırır, sonra yeniden indirir, böylece gövdelerinin yardımıyla göğü yeri kapsayan dâireler çizerlerdi.
İnsan yaşamını doğum -ölüm- yeniden doğumdan. oluşan bir çember gibi görürlerdi…
Çemberdeki hareket noktalan, gökyüzündeki koru¬yucu Ruhların etkisi altındadır.
Şifa Çemberi’nin özü devinim ve değişimdir… İnsan içinden geçtiği değişik aylan, totemleri, bitkileri ve unsurları tanımalı ve öğrenmelidir.