Blog

Cinsel Gücün Giderilmesi

Cinsel Gücün Giderilmesi İki Kişinin Birbirinden Uzaklaşması İçin Çok Değişik neler Gerekmektedir.
— Bir güveyin cinsel gücü giderilmek istenirse çok yoksul bir evden ip çalınır, bir çalılığa saklanır.
Düğünden. bir gün önce oradan alınarak bir ocak başında yedi kez dolaştırılır. Üzerine üç düğüm vurulur. Her düğümde “ya Hafız” denir ve güveyin ismi söylenir. İp ortasından düğümlenerek gerdek gecesi, güveyin evi yakınlarında bir yere konur. Cinsel büyü, kama, tüfek : tabanca ile de yapılır.
— Karşılıklı olarak birbirlerini seven iki kişiyi ayırmak için, bir yılanın gömleği, öldürülen veya ölmüş bir yılanın dili, ya da yılanın dişi, yılanın gözü gerek-ektedir. Bu iş için köpek sütü de kullanılır.2
— Bir evin içine dardağan darısı serpilirse o evde uranların arasında dirlik kalmaz, erkek evini terkeder der.
— İki tahta kaşıktan birine kadının, ötekine erkeğin ismi yazılır, bu kaşıklar arka arkaya bağlanıp mezarlığa gömülürse, o kadınla o erkek birbirinden soğurlar ayrılırlar.
— Birbirini seven iki kişinin yatakları arasına yılan derisi sokulursa o kimseler birbirlerinden soğurlar.
— Bir miktar domuz yağı bir kap içerisinde bir gece mezarlıkta bırakılıp, sonra ayrılmaları murad edilen kimselerin üzerine sürülürse, birbirlerinden nefret ederler.
— İki kişinin birbirinden soğuması ve nefret edip ayrılmaları için ateşte pişmemiş bir saksı parçasına demir bir kalemle belirli bir dua yazılır, o kimselerin mahallenin bir yerine gömülür.
— Bir erkek veya kadının cinsel gücünün gidermesi için, bir eşeğin kuyruğundan yedi kıl alınır. Ye düğüm yapılır her düğüme – belirli âyetler yedişer def ’a okunur. Bu kıllar, erkek için erkek bir ölünün, kadın için ölmüş bir kabının kefeninden kesilmiş bir parça; sarılıp, üzerine cenaze namazı kılındıktan sonra sahi meçhul bir mezara gömülür.3
— Eşek dili, yılan suyu, tırnak, paslı kilit, tilkin makatı, kuzu yüreği, nohut, yarasa kanı, kelebek, kadınların hayz kanı…,da büyü de malzeme olarak kullar .
— Okumalar esnasında güzel kokulu bir buhur yakmak lazımdır.
Cinsel Gücün Giderilmesi İki Kişinin Birbirinden Uzaklaşması İçin Çok Değişik neler Gerekmektedir.— Bir güveyin cinsel gücü giderilmek istenirse çok yoksul bir evden ip çalınır, bir çalılığa saklanır.Düğünden. bir gün önce oradan alınarak bir ocak başında yedi kez dolaştırılır. Üzerine üç düğüm vurulur. Her düğümde “ya Hafız” denir ve güveyin ismi söylenir. İp ortasından düğümlenerek gerdek gecesi, güveyin evi yakınlarında bir yere konur. Cinsel büyü, kama, tüfek : tabanca ile de yapılır.— Karşılıklı olarak birbirlerini seven iki kişiyi ayırmak için, bir yılanın gömleği, öldürülen veya ölmüş bir yılanın dili, ya da yılanın dişi, yılanın gözü gerek-ektedir. Bu iş için köpek sütü de kullanılır.2— Bir evin içine dardağan darısı serpilirse o evde uranların arasında dirlik kalmaz, erkek evini terkeder der.— İki tahta kaşıktan birine kadının, ötekine erkeğin ismi yazılır, bu kaşıklar arka arkaya bağlanıp mezarlığa gömülürse, o kadınla o erkek birbirinden soğurlar ayrılırlar.— Birbirini seven iki kişinin yatakları arasına yı¬lan derisi sokulursa o kimseler birbirlerinden soğurlar.— Bir miktar domuz yağı bir kap içerisinde bir gece mezarlıkta bırakılıp, sonra ayrılmaları murad edilen kimselerin üzerine sürülürse, birbirlerinden nefret ederler.— İki kişinin birbirinden soğuması ve nefret edip ayrılmaları için ateşte pişmemiş bir saksı parçasına demir bir kalemle belirli bir dua yazılır, o kimselerin mahallenin bir yerine gömülür.— Bir erkek veya kadının cinsel gücünün gidermesi için, bir eşeğin kuyruğundan yedi kıl alınır. Ye düğüm yapılır her düğüme – belirli âyetler yedişer def ’a okunur. Bu kıllar, erkek için erkek bir ölünün, kadın için ölmüş bir kabının kefeninden kesilmiş bir parça; sarılıp, üzerine cenaze namazı kılındıktan sonra sahi meçhul bir mezara gömülür.3— Eşek dili, yılan suyu, tırnak, paslı kilit, tilkin makatı, kuzu yüreği, nohut, yarasa kanı, kelebek, kadınların hayz kanı…,da büyü de malzeme olarak kullar .— Okumalar esnasında güzel kokulu bir buhur yakmak lazımdır.