Archive for 'Genel'

Ankara medyumlar

Ülkemizin birçok bölgesinde medyum bulmak mümkündür özellikle Ankara medyumları bulunması gayet kolaydır. Gerek internet üzerinden, gerek gazete ve dergi ilanlarından Ankara medyumlarına ulaşmak gayet basittir. Ankara medyumları genelde arkadaş, dost, akraba tavsiyeleri üzerinden de bulunması kolaydır. Yapılan Büyüyü bozma, fal baktırma ve birçok medyum ve astroloji alakalı işlerinizde Ankara medyumları tüm ihtiyaçlarınız için hizmet vermektedir. Gitgide gelişen ve ...

Devamını Oku →

Anadolu’daki Medyumlar

Anadolu’nun birçok bölgesinde medyum bulmak mümkündür özellikle Anadoludaki medyumlar ulaşması gayet çok kolaydır. İnternet üzerinden, gerek televizyon, gazete ve dergi ilanlarından Anadoludaki medyumlara ulaşmak gayet basittir. Anadoludaki medyumlar genelde arkadaş, dost, akraba tavsiyeleri üzerinden de bulunması kolaydır. Büyü bozma işleri, yıldızname baktırmak ve birçok medyum ve astroloji alakalı işlerinizde Anadoludaki medyumlar bu işleriniz için hizmet vermektedir. Özellikle içinde ...

Devamını Oku →

Ankara medyum

Ankara medyum

Her il ve ilçede olduğu gibi Ankara bölgesi içerisinde de bir çok medyum bulunduğunu ve bu işten ekmek kazandıklarını söyleyebiliriz. Ankara da büyü işlerinin yoğun olduğu ve bundan dolayıda Ankara medyum bulma yönünden gayet kolay iş olduğu da bilinmektedir. Aslına bakılacak olursa her medyum görevi yapmakta olan kişilere güvenmemek ve bu kişileri öncesinde araştırmak gerekir. Çünkü etrafta artık kendini medyum olarak gösteren ve medyum olup büyü bozduğu için para isteyen daha sonra da ortadan yok olan kişilerle dolup taşıyor. Eğer ...

Devamını Oku →

Büyü Nedir?

Büyü Nedir?

İnsanların dünyaya geldiği zamandan bu yana var olmuş ve M.Ö 3.000’li yıllarda Mısır uygarlığı büyüyü kullanma ve uygulamada zirve yapmıştır. Roma döneminde, Çin’de daha çok irdelenerek bugünkü halini almıştır.

Eski dinler tarihini incelediğimizde ise her oluşan dinin halka yayılma sürecinde, geçmişte kalan çağın izleri en fazla büyücülük dalında görülmüştür. Tarihe baktığımızda Hristiyanlık’ta ortaçağ döneminin etkisi görülmüş ve bu dönemlerde sürdürülen büyülerin neredeyse bir çoğu Pagan (Putperest) inanışının kalıntılarından yola çıkılarak yapılmıştır.

Günümüzde uygulanan ve en çok bilinen büyülerin hemen hemen tamamı ...

Devamını Oku →

YILDIZLAR VE GÜNÜN SAATLERİ

PAZAR GÜNÜ:

Saat 1 – Güneş saatidir. Bunda muhabbet ve kabul, müluk ve hükkamın nezdine girmek için havas okumak veya yazmak muafık ve yeni elbise giymek münasiptir.
Saat 2 – Zühre’ye mahsus olan bu saat mezmumdur. Onda hiç bir şey yapmamalıdır.
Saat 3 – Utarit Saati olup bunda yola gitmek iyidir. Kalpleri celp ve muhabbet ve buna benzer havas okunması ve yazılması için muafıktır.
Saat 4 – Ay Saatidir. Bunda bir şey alıp satmak iyi değildir, hiç bir işe yaramaz.
Saat ...

Devamını Oku →

VEFK

VEFK NEDİR ?

Vefk’in sözlük anlamı uyumdur, vefkin sağdan sola, yukarıdan aşağıya veya bir köşeden diğer köşeye olan evlerindeki sayıların toplamı birbirine eşit olduğu için bu adı almıştır, dini terminolojide ise vefk, tesirli Dua demektir.
Vefk bir dörtgen içinde birbirlerini dik olarak kesen doğruların arasında meydana gelen dörtgenlere, belirli zaman ve şartlarda, belli kurallar ile sayılar, sayıların değerlerinde harfler, kelimeler yada sayıların, harflerin ve kelimelerin beraber yazılmasıyla meydana getirilen şekildir.
VEFK NASIL ETKİ EDER ?
Belirli bir amacı elde etmek için ...

Devamını Oku →

Vefk Çeşitleri

Genel Vefk: İçinde hem çekim hemde koruyucu şifrelerin bulunduğu, günlük hayatta karşınıza çıkacak her türlü tehlikeyi bertaraf edip aklınıza bile gelmeyecek menfaat kapılarını açacak bir özelliğe sahiptir.
Kısmet Vefki: Hem aşk , hem de sosyal ve ekonomik hayat anlamın da huzur ve refah sağlayıp, hayattan umduklarınızın bir bir elinize geçmesine sebep olacak şifrelere sahip bir vefktir.
Zihin açıcı vefk: Beyindeki olumsuz düşünce dalgasını nötralize ederek zihninizi berraklaştırıp olumlu düşünce gücünüzü hat safhalara taşıyıp, karşılaştığınız fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenize sebep ...

Devamını Oku →

Uğurlu veya Uğursuz Saymak

Uğurlu veya Uğursuz Saymak: Bazı yer, zaman, şahıs ve eşyaları uğurlu veya uğursuz sayarak, buna göre hareket etme ve karar ı erme inancı da tarihin derinliklerinden günümüze ak-:anlan bidat ve hurafelerdendir. Hiçbir ilmi ve dini esası olmayan bu tür inanışları da dinimiz reddetmiş, uğur veya uğursuzluğu kişinin düşünce ve davranışlarında aramayı tavsiye etmiştir. Peygamberimiz (savı. çevredeki çeşitli olaylara ve eşyalara uğursuzluk affedilmesini kınayarak; “Sizden biri hoşlanmadığı bir şeyi gördüğünde, ‘Allah ‘ım, iyilikleri yalnız sen verir, kötülükleri de yalnız sen defedersin, ...

Devamını Oku →

Sihrin Hakitati ve Dini Hükmü

a) Sihir ve Büyünün Hakikati:
Kaynaklar, ruh, nefis, cin, şeytan vb. insanların hayatlarına etki eden ve onlara yön veren birtakım görünmeyen varlıkların mevcut olduğunu ve bunlar arasında manevi bir iletişimin bulunabileceğini haber vermektedir.
İslam’da her şeyin yaratıcısı Allah’tır. Bu sebeple, bir kimse iyi veya kötü ne isterse Allah onu yaratır.
Sihir de maddi tesirlerin etkisiyle gerçekleştirilen ruhi bir hadisedir. Böyle bir şey yoktur demek doğru değildir. Faziletli bir kimsenin iyi dilek ve temennilerle kötü bir insanın da kötü niyetle Allah’tan ...

Devamını Oku →

Sihir-Büyü ve Din-Bilim İlişkisi

a)Sihir-Büyü ve Din:

Sihir ve büyü,çok tanrılı dinler devrinde inan-tanrı ilişkilerini düzenlemek üzere birtakım maddi tesirlerle yapılan ameliyelerin tek tanrılı dinlere geçen milletler tarafından muhafaza edilerek devam ettirdikleri adet ve inanış artıkları olduğu için her şeye gücü yeten bir varlığa iman ve ibadet esasına dayanan din ile birtakım maddi tesirlerle meydana getirilen ve ruhi bir hal olan sihir devamlı birbirine karıştırılmıştır.Halbuki,dinin bir cemaati , sihirbaz ve büyücünün ise müşterisi vardır.Dinde günah anlayışı olduğu halde sihir ve büyüde bu yoktur.Dinde açıklık ,sihir ...

Devamını Oku →
Page 1 of 6 12345...»