Blog

Büyünün uygulanması

Büyü işleminde; bir kimsenin veya bir şeyin kendisi ile ilgili bir parçasına yapılan büyü. Bütününe, benzerine yapılan aslına yapılmış olur.
Bundan dolayı, büyü yapılmak istenen kişinin kullandığı bir eşyasına büyü yapılır. Bu büyü şahsin kendisini etkileyeceğine inanılır.
Meselâ; yağmur yağması amacıyla toprağa su dökülür, bununla yağmur yağması beklenir.
Bir bıldırcın uçurulur; “Bıldırcın da uçtu gitti” diye bağırılır, “hastalık” sözü bizzat hastalık” ile özdeş sayıldığından hastanın iyilieşeceğine inanılır. “Bir taraftan halka âit bâzı büyüler, yüzyıllar boyu ağızdan ağıza yayılarak “gelenek” haline gelmiş diğer bir taraftan da “gizli ilimler” adı altında büyü sistemleri geliştirilmiştir.
Bu yazılı sistemlerin başında; bedûh. Cedvel ve vefk’ler gelmektedir.
— Bedûh, bir tılsım kelimesidir.
— “Cedvel” bir büyü deyimidir. Dört köşeli çok köşeli, bazan da müdevver -yuvarlak-bir takım şekillere ıtlak olunur ki, içlerine, muhtelif tarzla hassasına hâiz isimler veya işaretler yazılır.
Bunlar, bir takım anlaşılmaz yazılar. Arapça harfler ve rakamlar, Allah’ın, meleklerin, şeytanların , seyyarelerin yıldızların-, hafta günlerinin adlan Fatiha, Yasin sûresi, Ayet’el-kürsî gibi Kur’an-ı Kerim’den bâzı ibareler, vs.’ dir. Bir kimseyi dumanlarıyla tütsülemek için çoğunlukla bu yazılan ihtiva eden yakarlar veya su içinde eritip o suyu içirirler. Bazen de dualar ile birlikte bir cedvel bir “muska mahfazasası”na konur.
Vefk; lugatta, uygun gelmek, tesirli duâ demek¬tir.
— Vefk : Üstünde yazılı sayılar, harfler ya da sözcük¬ler bulunan karelere bölünmüş muskadır. Genellikle bütün muskalar gibi kişi onu üzerinde taşır.
Vefk tertibi, -hesap matematik- ilmine dayanmaktadır.
Büyü işleminde; bir kimsenin veya bir şeyin kendisi ile ilgili bir parçasına yapılan büyü. Bütününe, benzerine yapılan aslına yapılmış olur. Bundan dolayı, büyü yapılmak istenen kişinin kullandığı bir eşyasına büyü yapılır. Bu büyü şahsin kendisini etkileyeceğine inanılır.Meselâ; yağmur yağması amacıyla toprağa su dökülür, bununla yağmur yağması beklenir.Bir bıldırcın uçurulur; “Bıldırcın da uçtu gitti” diye bağırılır, “hastalık” sözü bizzat hastalık” ile özdeş sayıldığından hastanın iyilieşeceğine inanılır. “Bir taraftan halka âit bâzı büyüler, yüzyıllar boyu ağızdan ağıza yayılarak “gelenek” haline gelmiş diğer bir taraftan da “gizli ilimler” adı altında büyü sistemleri geliştirilmiştir.Bu yazılı sistemlerin başında; bedûh. Cedvel ve vefk’ler gelmektedir.— Bedûh, bir tılsım kelimesidir.— “Cedvel” bir büyü deyimidir. Dört köşeli çok köşeli, bazan da müdevver -yuvarlak-bir takım şekillere ıtlak olunur ki, içlerine, muhtelif tarzla hassasına hâiz isimler veya işaretler yazılır.
Bunlar, bir takım anlaşılmaz yazılar. Arapça harfler ve rakamlar, Allah’ın, meleklerin, şeytanların , seyyarelerin yıldızların-, hafta günlerinin adlan Fatiha, Yasin sûresi, Ayet’el-kürsî gibi Kur’an-ı Kerim’den bâzı ibareler, vs.’ dir. Bir kimseyi dumanlarıyla tütsülemek için çoğunlukla bu yazılan ihtiva eden yakarlar veya su içinde eritip o suyu içirirler. Bazen de dualar ile birlikte bir cedvel bir “muska mahfazasası”na konur.— Vefk; lugatta, uygun gelmek, tesirli duâ demektir.— Vefk : Üstünde yazılı sayılar, harfler ya da sözcükler bulunan karelere bölünmüş muskadır. Genellikle bütün muskalar gibi kişi onu üzerinde taşır.Vefk tertibi, -hesap matematik- ilmine dayanmaktadır.