Blog

Büyü-Sihir Yapmak

Büyü -Sihir- Yapmak Yüce Allah’ın Takdirine Karışmaktır.Allahu Teâlâ Hazretlerinin ayet-i kerimelerinden, dualarından sıfatlarından, Esmâ-i Hüsna’sından yararlanarak büyü yapmak çok büyük bir sorumluluğu yüklenmektir.Cenab-ı Hak, büyü yapılan kuluna acır ve ona sevap yazar. Fakat büyücü büyük bir günah işlemiş olur. Ve ahiret aleminde, büyü yaptıran da yapan da Allahu Teâlâ’nın huzurunda bunun hesabını verecektir.