Büyü Nedir ?

Büyü Nedir ?
SİHİR VE BÜYÜNÜN TARİFİ
Türkçede “büyü” sözcüğü ile ifade edilen ”sihir” Arapça bir kelime olup, sözcükte çekip çevirme, bozma, değiştirme ve sebebi gizli olan ince şey demektir. Hile yapmak, cadılık, göz bağıcılık, muskacılık ve cincilik tabirleri de aynı anılmada kullanılır.
Dini terim olarak ise sihir, maddi ve ruhani bir takım vasıtalar kullanılmak suretiyle hakikat tahrif edilerek yapılan, içeriğinde mutlaka bir şeytanlık ve hile bulunan ve bu şeklinde gerçekleştirilen bir sanat diye tarif olunur. Bu işle uğraşanlara da sihirbaz, kâhin veya büyücü denir.
Her ne kadar sihirle büyü, sihirbazla büyücü farklı telakki edilmekte ise de, çıkış noktaları aynı olup tamamı sihire dayanmaktadır. Sihirbazlar ve büyücüler, edebiyat, felsefe, teknoloji, kimya ve simya gibi bütün bilim dallarından ve tabiattaki her türlü garip ve acayip yaratıklarla diğer materyallerden yararlanarak araçlarına ulaşmaya çalışırlar.