Blog

Ayet-i Kerim

Ayet-i Kerime, Duâ Veya
Tılsımlar İle Yapılacak Büyü İçin
Çok Defa Özel Malzeme Kullanılmaktadır.
—Her nev’i hastalıklarda, şifa verici âyet-i kerî¬melerden bir kısmı bir nüsha -muska- halinde yazılır, bu nüsha naylon ile yedi kat sarılır, bir bez muhafaza içine alınıp dikilir sonra üzerinde taşıması şartıyla has¬aya verilir.
—Suya okunur. Normal su yerine zemzeme okunursa hastalar üzerinde tesiri daha çabuk görülür.
Cinsel gücü zayıf olan veya azalan bir kimse için, bununla ilgili tılsım, bir parça ceylân derisi üzerine yazılır, o şahıs bunu sol koluna bağlar.
Sihir bozmak için temiz bir porselen tat misk ve safran mürekkebi ile üçlü vefk yazılır.
—Baş ve diş ağrılarının geçirilmesi için bir çekiç ve bir çiviye ihtiyaç vardır.
—Muhabbet celbetmek için, sevdirilmek isten kimsenin saçının bir teli gerekir.
—Yılancık ve gelincik ağrılarının defi için si saplı bir bıçağın iki yüzüne tavsiye edilen sûreler okunur, hastanın ağrıyan yerlerine bıçağın yüzü sürülür.
—Bir ticaret hanenin müşterisinin çok olması yapılacak ameliyede kullanılmak üzere yedi kırmızı karınca yuvasının ağzından bir miktar toprak alınır
—Kocasını terk edip kaçan kadını evine dönmek için araç olarak kırmızı acı biber kullanılır. Kadının saçlarından varsa bir kaç tel, acı kırmızı biberin ne konulur, 93 kere esmaları okunup ateşte yakılır, saçı yoksa onun yerine kadının vücuduna değmiş bir giysi parçası temin edilir.