Blog

7.KalbiÇelme Suretiyle yapılan sihir

Ta’lik-i Kalp (Kalbi Çelme) suretiyle yapılan sihirdir

Bunda sihirbaz, çeşitli şarlatanlık ve dalaverelerle, övünmeklerle karşısındaki kişiyi kendine bağlar ve korkutarak onu tesir altına almaya çalışır. İsm-i Azam duasını bildiğini, cinlere hükmettiğini ve toprağı altın yapabileceğini söyleyerek kerametten, ticaretten, sanattan, maharetten, menfaatten bahsetmek suretiyle saf dilleri dolandırır. En adisinden en mahretlisinr kadar her çeşit dolandırıcılık aşağı yukarı hep buna bağlıdır.