Blog

4.Tahayyulat şeklinde gerçekleştirilen sihir

Tahayyulat ve göz bağlama şeklinde gerçekleştirilen sihirdir. Bu sihir çeşidi his yanılması ve duyuların aldatılmasına dayanır. Daha çok telkin ve etki altına almak suretiyle duyguların yanıltma ve el çabukluğu ile yapıldığı için bu tür işlemlere sihir yerine hokkabazlık ve göz boyama denilmiştir. Günümüzde beyin yıkama, propaganda ve reklâm gibi ameliyeler de bu kategoride değerlendirilmektedir.