Archive for Temmuz, 2013

Aşk Büyüleri

Aşk Büyüleri

Karşılık görmeyen aşkların ve terk edilmiş sevgililerin can simidi Aşk Büyüsü.

Her insan mutlaka aşık olmuş veya olacaktır ve her insan arzu ettiği kişinin kendine aşık olmasını ister. Bunun içinde her çareye başvurur. Aşk büyüsü yapanlar yada yaptıranlar başka bir yol bulamadıklarını söylerler. Kimilerine göre bu sorunu çözümlemenin yolu aşk büyüsü yapmaktan geçer onlar için çare aşk büyüsü yapmaktır. Şayet seven sevdiği tarafından sevilmiyorsa sevdiği kişiyi aşık etmek için büyü yapmak biçare aşığın son umududur.

Devamını Oku →

YILDIZLAR VE GÜNÜN SAATLERİ

PAZAR GÜNÜ:

Saat 1 – Güneş saatidir. Bunda muhabbet ve kabul, müluk ve hükkamın nezdine girmek için havas okumak veya yazmak muafık ve yeni elbise giymek münasiptir.
Saat 2 – Zühre’ye mahsus olan bu saat mezmumdur. Onda hiç bir şey yapmamalıdır.
Saat 3 – Utarit Saati olup bunda yola gitmek iyidir. Kalpleri celp ve muhabbet ve buna benzer havas okunması ve yazılması için muafıktır.
Saat 4 – Ay Saatidir. Bunda bir şey alıp satmak iyi değildir, hiç bir işe yaramaz.
Saat ...

Devamını Oku →

VEFK

VEFK NEDİR ?

Vefk’in sözlük anlamı uyumdur, vefkin sağdan sola, yukarıdan aşağıya veya bir köşeden diğer köşeye olan evlerindeki sayıların toplamı birbirine eşit olduğu için bu adı almıştır, dini terminolojide ise vefk, tesirli Dua demektir.
Vefk bir dörtgen içinde birbirlerini dik olarak kesen doğruların arasında meydana gelen dörtgenlere, belirli zaman ve şartlarda, belli kurallar ile sayılar, sayıların değerlerinde harfler, kelimeler yada sayıların, harflerin ve kelimelerin beraber yazılmasıyla meydana getirilen şekildir.
VEFK NASIL ETKİ EDER ?
Belirli bir amacı elde etmek için ...

Devamını Oku →

Vefk Çeşitleri

Genel Vefk: İçinde hem çekim hemde koruyucu şifrelerin bulunduğu, günlük hayatta karşınıza çıkacak her türlü tehlikeyi bertaraf edip aklınıza bile gelmeyecek menfaat kapılarını açacak bir özelliğe sahiptir.
Kısmet Vefki: Hem aşk , hem de sosyal ve ekonomik hayat anlamın da huzur ve refah sağlayıp, hayattan umduklarınızın bir bir elinize geçmesine sebep olacak şifrelere sahip bir vefktir.
Zihin açıcı vefk: Beyindeki olumsuz düşünce dalgasını nötralize ederek zihninizi berraklaştırıp olumlu düşünce gücünüzü hat safhalara taşıyıp, karşılaştığınız fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenize sebep ...

Devamını Oku →

Uğurlu veya Uğursuz Saymak

Uğurlu veya Uğursuz Saymak: Bazı yer, zaman, şahıs ve eşyaları uğurlu veya uğursuz sayarak, buna göre hareket etme ve karar ı erme inancı da tarihin derinliklerinden günümüze ak-:anlan bidat ve hurafelerdendir. Hiçbir ilmi ve dini esası olmayan bu tür inanışları da dinimiz reddetmiş, uğur veya uğursuzluğu kişinin düşünce ve davranışlarında aramayı tavsiye etmiştir. Peygamberimiz (savı. çevredeki çeşitli olaylara ve eşyalara uğursuzluk affedilmesini kınayarak; “Sizden biri hoşlanmadığı bir şeyi gördüğünde, ‘Allah ‘ım, iyilikleri yalnız sen verir, kötülükleri de yalnız sen defedersin, ...

Devamını Oku →

Sihrin Hakitati ve Dini Hükmü

a) Sihir ve Büyünün Hakikati:
Kaynaklar, ruh, nefis, cin, şeytan vb. insanların hayatlarına etki eden ve onlara yön veren birtakım görünmeyen varlıkların mevcut olduğunu ve bunlar arasında manevi bir iletişimin bulunabileceğini haber vermektedir.
İslam’da her şeyin yaratıcısı Allah’tır. Bu sebeple, bir kimse iyi veya kötü ne isterse Allah onu yaratır.
Sihir de maddi tesirlerin etkisiyle gerçekleştirilen ruhi bir hadisedir. Böyle bir şey yoktur demek doğru değildir. Faziletli bir kimsenin iyi dilek ve temennilerle kötü bir insanın da kötü niyetle Allah’tan ...

Devamını Oku →

Sihir-Büyü ve Din-Bilim İlişkisi

a)Sihir-Büyü ve Din:

Sihir ve büyü,çok tanrılı dinler devrinde inan-tanrı ilişkilerini düzenlemek üzere birtakım maddi tesirlerle yapılan ameliyelerin tek tanrılı dinlere geçen milletler tarafından muhafaza edilerek devam ettirdikleri adet ve inanış artıkları olduğu için her şeye gücü yeten bir varlığa iman ve ibadet esasına dayanan din ile birtakım maddi tesirlerle meydana getirilen ve ruhi bir hal olan sihir devamlı birbirine karıştırılmıştır.Halbuki,dinin bir cemaati , sihirbaz ve büyücünün ise müşterisi vardır.Dinde günah anlayışı olduğu halde sihir ve büyüde bu yoktur.Dinde açıklık ,sihir ...

Devamını Oku →

Sihir ve Büyünün uygulama şekilleri

Dünyanın her yerinde, tarihin her devrinde ve her toplumda mevcut olan saf ve biçarelerin zaaflarından yararlanmak için dinle ve dindarlıkla alakası bulunmayan arraf, kahin, bakıcı, cinci, haham, papaz, hoca, alim vs. kılığında menfaat düşkünü yalancılar insanları aldata gelmişlerdir. Bu işi başarabilmek için de zamana ve zemine göre değişen çok çeşitli yollar denemişlerdir. Her konuda sihir ve büyü yapılmakta beraber en çok başvurulan şekiller şunlardır;
Mahkeme kararının lehte sonuçlanması için ölünün yüzüğünden, eşlerin birbirini sevmeleri veya birbirlerinden nefret etmeleri için çakıl ...

Devamını Oku →

Sihir ve Büyünün Gayesi

İnsanlara ve olaylara etki ederek çıkar sağlamaya yönelik bir uygulama olan sihir ve büyü genellikle şu maksatlar için yapılır veya yaptırılır.
a) İnsanlar arasında tefrika çıkartmak: Kadını kocasından, erkeği karısından, anayı oğlundan, kardeşi kardeşten ve sevenleri birbirinden soğutarak ayırmak için yapılan ameliyelerdir.
b) İnsandaki bazı güç ve kabiliyetleri kullanamaz hale getirmek: Bu tür büyüye “bağlama” da denir. İnsanın cinsel gücünü yok etmek, dilini bağlayarak konuşmasını engellemek, uykusunu bağlamak vs. için başvurulan yöntemlerdir.
c) Sevmediği kimselere kötülük ve zarar vermek: Dünyevi bazı hırs, kin ...

Devamını Oku →

Rüya ve Rüya Tabiri

a) Rüya ve Çeşitleri:
Sözlükte, uykuda görülen şey diye tarif olunan rüya, Allah tarafından kulun şuurunda uyandırdığı idrakler, vicdani duygular veya şeytani telkinler ile karışık hayallerden ibarettir.
İnsanın uyku halinde gördüğü rüyalar ve düşler tarihin her devrinde insanların ilgisini çekmiş ve onları yorumlayarak bir takım manalar çıkarılmaya çalışılmıştır.Eski Mısırlılar, Babilliler ve Asurlularda rüya tabiri geleneği çok yaygındı. Kahin ve büyücülerin en önemli görevlerinden biri de rüyaları yorumlamaktı.
Kur’an-ı Kerim Hz.İbrahim ve Hz.Yusuf ile Mısır hükümdarları ve Peygamberimiz (sav) ...

Devamını Oku →
Page 1 of 5 12345