Blog

2.Ruhi Sihir

2.Ruhi Sihir:
İnsan nefislerinin ve nefeslerinin kendisi ve başkaları üzerinde meydana getirdiği etkiyle yapılan sihirdir. Bu tür sihri benimseyenler ruhlarla cesetler arasındaki ilgi ve alakadan yola çıkarak cismani hal ve tavırların ruhi ve nefsi ahvale tabi olduğunu kabul ederler ve insan ruhunun eğitilmesi ve terbiye edilmesi neticesine ruhum güç ve kuvvet kazanacağına, başkasının göremeyeceği gizli şeyleri algılayabileceğine ve kendi dışında birtakım olayları etkileyebileceğine inanırlar. Bu sayede kişi isteği birçok şeyi yapabilmeye, canlı-cansız eşya, hayvan ve insan üzerinde ve kendi bedeninde dilediği tasarrufu gerçekleştirmeye muktedir olur. Bu iddiayı ileri sürenler ruhen eğitilen kişinin yeterince güçlendiği takdirde bir irade il bünyeyi ve şekillerini değiştirebileceğini, öldürüp diriltebileceğini, varı yok, yoku var edebileceğini söylerler. Beden terbiyesi gibi ruh terbiyesinin de birçok faydasının olduğu bir gerçektir. Ancak ilahi bir ihsan olmadan sadece çalışmayla ruhun ve derece güç kazanacağını düşünmek evhamdan başka bir şey değildir. Bazı kimseler riyazet, havas, rukye, muska, uzlet ve benzeri yolara başvurarak ruh ilminin garip olayları ile uğraşırlar ki, hipnotizma, manyetizma, fakirizm gibi