SİHİR VE BÜYÜNÜN TARİFİ...

SİHİR VE BÜYÜNÜN TARİFİTürkçede “büyü” sözcüğü ile ifade edilen sihir Arapça bir kelime olup, sözcükte çekip çevirme, bozma, değiştirme ve sebebi gizli olan ince şey demektir. Hile yapmak, cadılık, göz bağıcılık, muskacılık ve cincilik tabirleri de aynı anılmada kullanılır.

Dini terim olarak ise sihir, maddi ve ruhani bir takım vasıtalar kullanılmak suretiyle hakikat tahrif edilerek yapılan, içeriğinde mutlaka bir şeytanlık ve hile bulunan ve bu şeklinde gerçekleştirilen bir sanat diye tarif olunur. Bu işle uğraşanlara da sihirbaz, kâhin veya büyü denir.

Her ne kadar sihirle büyü, sihirbazla büyücü farklı telakki edilmekte ise de, çıkış noktaları aynı olup tamamı sihire dayanmaktadır. Sihirbazlar ve büyücüler, edebiyat, felsefe, teknoloji, kimya ve simya gibi bütün bilim dallarından ve tabiattaki her türlü garip ve acayip yaratıklarla diğer materyallerden yararlanarak araçlarına ulaşmaya çalışırlar.

 
sihir
Sihrin Hakitati ve Dini Hükmü

Kaynaklar, ruh, nefis, cin, şeytan vb. insanların hayatlarına etki eden ve onlara yön veren birtakım görünmeyen varlıkların mevcut olduğunu ve bunlar arasında manevi bir iletişimin bulunabileceğini haber vermektedir.
Devamını Oku…

sihir gercek mi
Sihir-Büyü ve Din-Bilim İlişkisi

Sihir ve büyü,çok tanrılı dinler devrinde inan-tanrı ilişkilerini düzenlemek üzere birtakım maddi tesirlerle yapılan ameliyelerin tek tanrılı dinlere geçen milletler tarafından muhafaza edilerek devam ettirdikleri adet ve inanış artıkları olduğu için…
Devamını Oku…

büyünün gayesi
Sihir ve Büyünün Gayesi

İnsanlara ve olaylara etki ederek çıkar sağlamaya yönelik bir uygulama olan sihir ve büyü genellikle şu maksatlar için yapılır veya yaptırılır. İnsanlar arasında tefrika çıkartmak: Kadını kocasından, erkeği karısından, anayı oğlundan
Devamını Oku…

büyücülük
Türkler’ de Büyücülük

Çeşitli Türk kavimlerinde büyü, falcılık, kehânet, cincilik vardı. Ruhlar, tanrılar ve cinlerle ilişki kurabildiğine inanılan Kamlar -büyücüler- büyü yapar, afsunlu sözler der, kâhinlik yoluyla insanın içinden geçeni bilir, gaipten haber verir…
Devamını Oku…